کلیاتی در مورد زایمان و انواع آن


کلیاتی در مورد زایمان و انواع آن

 کلیاتی در مورد  زایمان  و انواع آن 

 فرآیندی است که طی آن محصول حاملگی از رحم خارج می شود که شروع آن، زمان بازشدن دهانه رحم و اغاز دردهای زایمانی و پایان ان خروج جنین و جفت از رحم است. این فرآیند ممکن است بصورت طبیعی و از راه واژن و یا طی یک عمل جراحی (سزارین) صورت گیرد. زایمان طبیعی شامل سه مرحله می باشد: الف - آغاز دردهای زایمانی و انقباض عضلات رحم که سبب باز شدن دهانه رحم می شود  ب - در طی این مرحله به تدریج عضو نمایش جنین که در اکثر موارد سرجنین میباشد به طرف پائین و کانال باز شدهٔ دهانه رحم حرکت کرده و باعث پاره شدن پردهٔ اطراف جنین (پرده آمنیون) که حاوی مایع آمنیوتیک است، می شود.   البته پاره شدن این پرده ممکن است زودتر و یا دیرتر از زمان مذکور نیز رخ دهد و در بعضی موارد لازم می شود که فرد کمک کننده در زایمان، عمل پاره کردن این کیسه را خود انجام دهد تا به پیشرفت زایمان و آگاهی از وضعیت مایع اطراف جنین کمک کند.   زمانی که سر جنین از کانال زایمان و داخل محفظهٔ لگن عبور میکند، فشار سر جنین روی اعصاب لگنی سبب بروز درد شدید در ناحیه کمر و پاها می شود.  ج - بعد از خروج جنین از کانال ایمان، رحم در ادامهٔ انقباض خود کوچک شده و در این مرحله سوم که تا خروج کامل جفت به طول می انجامد باید کارهای جنبی نظیر جدا کردن بند ناف، خشک کردن و گرم نگه داشتن نوزاد و بررسی وضعیت تنفس و قلب وی را انجام داد.   اغلب ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از تولد نوزاد جفت نیز از رحم خارج می شود. در پاره ای موارد که پیش بینی می شود زایمان طبیعی از راه واژن برای جنین یا مادر خطری در برداشته  باشد عمل سزارین  انجام می شود 

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی درطی چند مرحله صورت میپذیرد وبهتراست;که،زنان باردارو همسران آنها پیش از زایمان ازروند آن آگاهی یافته تابتوانند درطول زایمان واکنش درستی ازخود نشان دهند .مراحل فرایند زایمان :مرحلهٔ اول : اززمان شروع دردهای زایمانی تابازشدن کامل دهانهٔ رحم،میباشد.مرحلهٔ دوم : ازبازشدن کامل دهانهٔ رحم،تاخروج نوزادمیباشد.مرحلهٔ سوم : ازخروج نوزادتاخروج جفت میباشد.علایم شروع زایمان طبیعی عبارتست از :-درد های پریودی ناحیه زیر شکم و کمرکه،بتدریج طول مدت درد بیشتر و فاصله بین آن کوتاه تر میشودو درابتدا معمولاً شبیه دردهای عادت ماهیانه میباشد.-ایجاد ترشح آب یاترشحات خونی ازواژن.-بروز حالتهای اضطرابی که،منجر بحالت تهوع گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد