کلیاتی مهم در ارتباط با خود کشی /قسمت سوم


کلیاتی مهم در ارتباط با خود کشی /قسمت سوم
ارزیابی خطرآشکارترین هشدار، ابراز تمایل مستقیم است. امروزه به خوبی روشن شده است که عقیده قدیمی «آن که از خودکشی صحبت میکند دست به آن نمیزند» واقعیت ندارد. برعکس، دو سوم کسانی که خودکشی میکنند. قبلا قصد خود را با کسی دیگر در میان گذاشته اند. عوامل مربوط با خطر خودکشی شامل این موارد هستند (به ترتیب اهمیت): سن (۳۵ سال به بالا)؛ وابستگی به الکلی: تحریک، خشم، خشونت: رفتار انتحاری قبلی: جنس مذکر: عدم تمایل به پذیرش کمک؛ طولانی تر بودن دوره جاری افسردگی؛ سابقه بستری در مراکز روانپزشکی؛ فقدان یا جدائی اخیر: افسردگی : از دست دادن سلامت جسمی: بیکاری، بازنشستگی؛ و مجرد، بیوه، طلاق گرفته. به خاطر داشتن این نکته بسیار مهم است که برخی از بیماران شدیداً افسرده ندرتاً افکار دیگرکشی هم دارند، ممکن است باور داشته باشند که کشتن دیگران مثلا فرزندان و همسر، آنها را از تحمل رنج بیشتر نجات خواهد داد. چنین افکاری را بایستی جدی گرفت.روش های درمانی و پیشگیری در پرستاریبرقرار کردن یک محیط امن و سالم از اقدامات لازم و مهم میباشد. ولی مؤثرترین اقدامات پیشگیری شامل برقراری ارتباط با بیمار میباشد که باعث میگردد بیمار احساسی کند که کسی به او توجه دارد و به او علاقمند است. هدف پرستاری ایجاد احساسی باارزشی بودن و خواست زنده ماندن در بیمار است. در حالی که به منظور حفاظت، باید بیمار را مورد مشاهده دقیقی قرار داد، پرستار باید علاقه و اعتماد و حالت تشویق خود را به بیمار نشان دهد، زیر نظر گرفتن هر حرکت بیمار و محدود ساختن او و به کاربردن تمهیداتی برای نیل به این اهداف ممکن است باعث عصبانیت و منزجر شدن بیمار شود. پرستار ماهر می تواند با همراهی و مصاحبت، بیمار را تحت نظارت و حمایت کاملی قرار دهد.استفاده از لوازم تیز مثل چاقو، قیچی، وسایلی هنری و کارهای دستیبایستی تحت نظر و سرپرستی پرستار استفاده شوند. هرگونه کلماتیدربارهٔ خودکشی را باید فوراً گزارش و کتباً ثابت کرد و به اطلاع سایر پرستاران و پزشک بیمار رسانید.سایر اورژانس های روانپزشکیخشونت و رفتار مهاجمانهپیش بینی خشونت و رفتار تهاجمی بسیار مشکلی است. بیماران تهاجمی در حین رویدادهای خشونت به مداخله های منطقی دیگران توجهی نکرده و شاید هرگز آنها را نمی شنوند. چنانچه مسلح باشند به طرز بارزی خطرناک بوده و قادر به کشتار می باشند. چنین بیمارانی باید به وسیلهٔ پرسنل کارآزمودهٔ مجری قانوی، حتی الامکان بدون صدمه دیدن خلع شوند. اگر غیرمسلح باشند باید با کمک کافی و نهایت قدرت با آنها برخورد شود تا مؤثر بوده و کشمکشی پیش نیاید. همه تلاشی ها باید در جهت بالابردن اعتماد به نفس بیمار باشد، به همین منظور همدلی در تخفیف، ناراحتی بیمار اهمیت اساسی دارد. پرستار باید از برخوردهای توهینآمیز خودداری نموده و سعی در برانگیختن نگرش احترام و نگرانی صلحجویانه احترام برانگیز در فرد بنماید.بیماران خشن تحریکی را با تجویز یک داروی نورولپتیک یا مسکن مناسب به طور مؤثر می توان کنترلی نمود. ۵ تا ۱۰ میلیگرم دیازپام، و ۲ تا ۴ میلیگرم لورازپام را ظرف ۲ دقیقه می توان به صورت وریدی (به آرامی) تزریق نمود. تزریق داروهای وریدی برای پیشگیری از وقفهٔ تنفسی باید با هالوپریدولی (و همچنین ECT) درمان بسیار مناسبی است. در مواردی که تحریک بیمار مربوط به ضربهٔ مغزی است، استفاده از ارامبخشی ها ممنوع است.هنگامی که بیمار نسبت به خود و دیگران چنان خطرناک است که تهدیدی جدی به شمار میرود می توان از مهار فیزیکی استفاده کرد. بهتر است ۵ نفر (حداقل ۳ نفر) بیمار را مهارکنند. مهار چرمی مطمئن ترین و بی خطرترین انواع مهار فیزیکی است. قبل از شروع کار باید به بیمار توضیح کافی داده شود. در حین مهار نیز یکی از اعضاء تیم درمانی باید با بیمار صحبت کرده و به او اطمینان دهد. بیمار باید در حالی که پاهایش از هم باز گذاشته شده، یک دستش در پهلو، دست دیگرش روی سر او قرار گرفته مهار شود. سر بیمار باید کمی بالاتر از سطح بستر باشد (به منظور کاهش احتمال آسپیراسیون)، مهارها را مرتباً باید از نظر ایمنی و راحتی بررسی کرد. همیشه باید دلیلی اسفتاده از مهار را در پرونده بیمار یادداشت نمود. در برداشتن مهارها، بهتر است که دو مهار آخر یکجا برداشته شوند.زیرا نگهداشتن بیمار فقط با یک اندام مهار شده کار درستی نیست.۱- میزان خودکشی در زندانیان، سه برابر جمعیت عادی است.۲- احتمال خودکشی در معتادین به هروئین دو برابر جمعیت عادی است. ۳- پنج درصد مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی خودکشی میکنند. ۴- اولین ملاحظه در روش درمانی نسبت به شخصی که اقدام به خودکشی می نماید، گوش دادن دقیق به آنچه بیمار درباره ماهیت و قصد اقدام به خودکشی خود میگوید می باشد. ۵- عوامل زمینه ساز مهم در قصد نابود کردن خود عبارتند از افسرده بودن، مذکر بودن، سالخوردگی، تجرد و جدائی و تنها زندگی کردن. ۶- پیش آگهی بیماران انتحاری حاد خوب و بیماران انتحاری مزمن بد است.کلیاتی مهم در ارتباط با خود کشی /قسمت اولکلیاتی مهم در ارتباط با خود کشی /قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد