کلیه ها و صدمات وارده به ان


کلیه ها و صدمات وارده به ان

کلیه ها و صدمات وارده به آن 

 علایم و نشانه هاشامل شواهد قابل مشاهده ضربه به شکم، درد تمام شکم یا درد پهلو، اتساع شکم (ایلئوس پارالیتیک) و تهوع و استفراغ ناشی از خونریزی رتروپریتونئال. در معاینه، یافته های قابل توجه عبارتند از: نشانه های شوک یا خونریزی، اکیموز در پهلوها یا ربع فوقانی شکم، حساسیت (تندرنس) منتشر در لمس، شکم حاد در اثر وجود خون در حفره صفاق، لمس توده (ناشی از هماتوم بزرگ رتروپریتونئال یا خروج ادرار از کلیه ها)، اتساع شکم همراه با روده ساکت (BS هایپواکتیو یاساکتیافته های آزمایشگاهی و رادیولوژیک هماتوری میکروسکوپیک یا آشکار معمولاً وجود دارد. ابتدا ممکن است هماتوکریت طبیعی باشد اما در بررسی های پیگیری کاهش هماتوکریت ممکن است دیده شود. بررسیهای کافی به تعیین وسعت ضایعه و انتخاب روش درمانی کمک میکند، برای مثال در هماتوری آشکار ناشی از ترومای بسته شکمی چنانچه بیمار اوروگرام نرمال داشته باشد، نیاز به بررسی دیگری جهت کلیه وجود ندارد. از طرف دیگر چنانچه در اوروگرام، کلیه دیده نشود نیاز فوری به ارتریوگرافی یا CT جهت رد آسیب عروق کلیوی وجود دارد. سونوگرافی و اوروگرافی رتروگراد به عنوان ارزیابی اولیه بیمار دچار آسیب کلیه کمتر کاربرد دارد. Staging با CT شکمی شروع می شود که میتواند پارگی های پارانشیمال و نشت ادرار را نشان دهد همچنین وسعت هماتوم رتروپریتونئال را مشخص میکند. چنانچه CT در دسترس نباشد، پیلوگرام داخل وریدی (IVP) باید تهیه شود. آرتریوگرافی، آسیب های عمده شریانی و پارانشیمال را که در بررسی های قبلی به طور کامل مشخص نشدهاند، نشان میدهد. ترمبوز شریانی و کندهشدن پایه کلیوی به بهترین صورت، به وسیله آرتریوگرافی (چنانچه کلیه در روش های تصویربرداری دیگر قابل دیدن نباشد)، تشخیص داده می شود. علل ظاهر نشدن کلیه در اوروگرام ترشحی عبارتند از: - کنده شدن (avulsion) کامل پایه کلیه.ترمبوز شریانی - له شدگی شدید کلیه که باعث انقباض شریانی می شود.  - عدم وجود کلیه به طور مادرزادی یا ناشی از عمل،بررسی های پزشکی هسته ای نیز در Staging ترومای کلیه به کار می رود هرچند در اورژانس این نوع تکنیک حساسیت کمتری نسبت به CT و آرتریوگرافی دارد.تشخیص افتراقی ترومای شکم و ناحیه پهلو الزاماً با آسیب کلیوی همراه نیست. در این حالت هماتوری وجود ندارد و و بررسی های تصویربرداری طبیعی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد