کمخونی داسی شکل,یکی از بیماریهای وراثتی


کمخونی داسی شکل,یکی از بیماریهای وراثتی

کمخونی داسی شکل,یکی از بیماریهای وراثتی 

   یکی از بیماریهای وراثتی خونی است که اشکال اصلی در ساختمان هموگلوبین گلبول قرمز میباشد. در حالت طبیعی این هموگلوبین از نوع A میباشد ولی در این بیمارانهموگلوبین همه یا تعدادی از گلبول های قرمز بدن فرد (بر حسب نوع وراثت که از هر دو والد باشد یا از یکی از والدین) از نوع S خواهد بود.  این خصوصیت باعث میشود که شکل گلبول های قرمز بیمار در شرایط کمبود اکسیژن محیط از حالت گرد به حالت هلالی (داسی شکل) درآید. همین امر سبب اشکال در عبور گلبولهای مبتلا از عروق ریز بدن شده و انسداد در این عروق و عدم خونرسانی به قسمتی از بافتها را بدبینال خواهد داشت. در نتیجه علائم بالینی نظیر دردهای شدید در محل انسداد شریان، آسیب به اعضاء حساس و ارث بردهاند بدون علامت بالینی بوده و تنها با آزمایش خون شناخته میشوند. درمان این بیماری به صورت رساندن اکسیژن کافی به فرد و در بعضی موارد پیوند مغز استخوان می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد