کمردرد را درمان کنید….


کمردرد را درمان کنید….

کمردرد را درمان کنید....

 

کشیدگی و گرفتگی عضله، جابجایی دیسک بین مهرهای (دیسک کمر) و بیماریهای استخوان و مفاصل ستون فقرات همگی می توانند باعث این درد شوند.  کلاً کمردرد یکی از شکایات شایع مراجعین به مراکز درمانی است که اکثراً به دلیل کشیدگی عضله در اثر فشارهای شدید و ناگهانی به آن و حالت اسپاسم رشته های ماهیچه ای ناحیه پشت بعد از سردشدن و توقف فعالیت انها بوجود می اید.علت شایع بعدی در موارد کمردردهای شدید و ناگهانی، آسیب به دیسک بین مهرههای کمر است. این حادثه معمولاً بدنبال بلند کردن اجسام سنگین در حالت خم شدن بوجود می اید. در این حالت کپسول مفصل پاره شده و هسته غضروف به طرف کانال نخاع بیرونزده میشود و چنانچه روی نخاع یا ریشه های عصبی فشار وارد آورد علائم عصبی، درد و ضعف عضلات در نواحی که توسط آن عصب پوشش داده می شده است، بوجود می آید. نمونه تیپیک آن درد عصب سیاتیک است که از کمر شروع شده و به طرف پا ادامه مییابد. درد با خم شدن یا سرفه کردن بدتر می شود. درمان دیسک کمر در وهلهٔ اول استراحت مطلق در بستر به مدت دو هفته است. چنانچه بهبودی حاصل نشد باید پا و ستون فقرات بیمار را تحت کشش قرار داد تا دیسک جابجا شده به محل اصلی خود برگردد. آخرین راه حل عمل جراحی است.  از آنجا که احتمال عود مجدد دیسک کمر زیاد است، پس از بهبودی رعایت نکات توصیه شده توسط پزشک و انجام ورزش های مخصوص جهت تقویت عضلات محافظ ستون فقرات در پیشگیری از بروز مجدد بیماری مفید خواهد بود. تومورها، عفونتها (مثل بیماری سل)، بیماریهای با منشاء التهابی (نظیر روماتیسم مفصلی)، اسپوندیلیت آنکیلوزان و استئوآرتریت از علل دیگر دردهای مزمن ناحیه کمر هستند که در این موارد درمان بیماری زمینه ای باید هدف اصلی باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد