کمردرد چگونه درمان می شود؟


کمردرد چگونه درمان می شود؟

کمردرد چگونه درمان می شود؟

 کمردرد

اگر به درد کمر مبتلا شدید از خوردن سرکه، ترشی جات، آبگوشت و همچنین از خوابیدن در جاهای نرم یا تخت خواب فنری یا تشکی بادی یا ابری یا تشکی تازه دوخته که نرم هستند خودداری کنید. همچنین از پوشیدن کفش پاشنه بلند، پوشیدن کفشی یا لباسهای تنگ، برداشتن بار یا اشیاء سنگین، دولا یا قوزی نشستن و مدت زیادی در یک مکان و یک جا روی پا ایستادن پرهیز کنید.از خوراکی هایی که در تسکین درد کمر نقش دارند نیز بیشتر استفاده فرمایید، مانند: خرما،  انجیر، کشمش با مغز گردو، پسته وحشی، نخود، جوز هندی، سیر، پیاز، حلوای سوهانی، آب کلم، آبلیمو، اسفناج، قسط شیرین، مقل ارزق، سورنجان، پوست هلیله  زرد، هلیله  سیاه،

درمان کمردرد

به عنوان درمان می توانید آرد نخود خام را خمیر کرده و بر کمر ضماد کنید. هر روز ۵۰ گرم عناب نیم کوب شده را در یک لیترآب بجوشانید، بعل آب صاف کرده آن را بنوشید،هلیله سیاه، پوست هلیله  زرد، از اوای زرد حزینه، سورنجان و مقل ازرقی از هر کدام ۵ مثقال، همه را نرم بسایید، بعد با کمی آب آن را مرطوب کرده تا به صورت خمیر سفتی درآید، سپس قرص هایی به شکل گلوله و به اندازه  یک نخود بسازید. صبح، ظهر و شب و هر بار ۲ عدد میل کنید.هرروز نیم مثقال جوز بویارانرم بکوبیدوکفلمه کنید.هر روز پس از تنقیه، ۱۰ گرم جند بیداستر اصلی و مرغوب را نرم بسایید و کفلمه کنید.اول نیم مثقال حنای کوبیده را با شربت قند بخورید، بعد گل بابونه شیرازی را با زیره  کرمانی به نسبت مساوی نرم بسایید و با چند عدد زرده تخم مرغ مخلوط کرده و روی پارچه  کرباس آب ندیده پهن کنید و بر کمر بیندازید و روی آن را ببندید.هشت مثقال ریشه  درخت شاه توت را با مقداری برگ درخت هلو و چند عدد انجیر خشک در یک لیتر آب بجوشانید تا یک سوم یا یک چهارم آن باقی بماند، بعد آن آب را صاف کرده و با عسل یا نبات شیرین کنید و بنوشید.هر روز آب جوشانده سداب را با عسل شیرین کنید و بنوشیدهر روز آب دمکرده  سنبل الطیب بنوشید و گل ارمنی را هم در سرکه حل کنید و بر کمر بمالید.هر روز صبح دو عدد زرده  تخم مرغ خام را با عسل مخلوط کرده و خوب هم بزنید و بخورید.دویست گرم پیاز را ریز رنده کنید، بعد با ۱۰۰ گرم عسل مخلوط کرده و دو  روز در جای خنک  نگهدارید، سپس صاف کنید و هر روز، ناشتا نیم فنجان از آن را بنوشید. ه پوارو را با آب بپزید و بعد از آب درآورید و ۲۴ ساعت در سرکه بخیسانید، از سرکه درآورید و روی محل درد ضماد کنید و هر شب این کار را ادامه دهید.قرنفل، خولنجان، قرفه، شقاقل، مستکی، جوز بوا، بسباسه، عاقرقرها، نارمشک، زنجبیل، قاقاله، تخم زبان گنجشک و سنبل الطیب از هر کدام ۲ مثقال، دار و فلفل نیم مثقال، همه را نرم بسایید و با دو استکان عسل مخلوط کنید و روزی دوبار، هر مرتبه به اندازه یک فندق بخورید.گل محمدی، صندل شرخ، صندل سفید، گل ارمنی، فوفل، تخم گشنیز، پوست کوکنار و بزر البنج از هر کدام ۱ مثقال را نرم بسایید و با یک استکان گلاب، یک استکان زهره  گاو و یک استکان سرکه انگور مخلوط کنید و به محل درد بمالید. به سورنجان، خولنجان، هلیله سیاه، پوست هلیله  زرد، ریوند چینی، آمله  مقشر، سیاه دانه و زیره کرمانی از هر کدام ۱ مثقال، همه را نرم بسایید و با يک استکان عسل مرغوب مخلوط کنید وروزی سه قاشق چایخوری از آن را تدریجاً بخورید.تخم کرفس، بادیان، انیسون، نانخواه، تخم شوید و فوه را بکوبید، با گلاب و سرکه و صفرا گاو مخلوط کنید و بر موضع بمالید.اذخرمکی، فرفیون، سورنجان، کشمش کولیان و حبیب السلاطین را بسایید و با موم حل کنید و بر محل درد بمالید.خارخاسک، کتیرا، تاج ریزی، گل خطمی، گل پنیرک، تخم مرو، تخم کتان، آرد جو و مرزنجوش را نرم بسایید و در موم زرد و روغن گنجد مخلوط کنید و بر موضع بمالید.بابونه شیرازی، گل خطمی، مغز ناخنک، آشق، جاوشیر، مقل ازرق و تخم شوید را بسایید و با موم و سرکه مخلوط و گرم کنید تا جذب هم شوند، سپس روی پارچه پهن کرده و بر کمر ببندید. مقل ازرقی، شهم حنظله، جاوشیر خشک، انزروت، دانه های اسفند و اوشق از هر کدام ۱۰ گرم، تخم مورد و پوست هلیله  زرد از هر کدام ۲۰ گرم، سک بینج ۳۰ گرم، عاقرقرها و سنبل الطیب و استوخدوس هندی از هر کدام ۵ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با گلی قند عسل مخلوط کنید تا به صورتبابونه، مغز ناخنک و مرزنجوش را بپزید و بر محل درد ضماد کنید.گل خطمی، گل بنفشه و مغز ناخنک را جوشانده و در آرد جو حل و ضماد کنید.وج، ناردین، دارچین، اسارون، مرمکی، زرناباد، درونج و تخم کرفس، همه را کوبیده و با عسل مخلوط کرده و روزانه میل کنید.خمیر درآید. صبح، ظهر و شب و هر مرتبه یک قاشق چای خوری از آن را میل کنید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد