کمک های اولیه به بیمار دچار  پیچ خوردگی  چگونه است ….؟؟


 کمک های اولیه به بیمار دچار  پیچ خوردگی  چگونه است ….؟؟

 کمک های اولیه به بیمار دچار  پیچ خوردگی  چگونه است ....؟؟

  که در اثر چرخش و کشش بیش از حد معمول یک عضو در سطح مفصلی روی می دهد که باعث پارگی یا صدمه به کپسول مفصل و یا رباط های آن می شود و بیشتر در قوزک پا و زانو اتفاق می افتد و اگر صحیح درمان نشود می تواند سبب اختلال در کار عضو برای تمام عمر شود.علائم و نشانه ها:۱- تندرنس در رباط اسیب دیده۲- درد شدید، طوری که به هیچ عنوان نمی توان از عضو آسیب دیده استفاده کرد ولی در شکستگی  شاید مصدوم بتواند با تحمل درد، کمی از عضو آسیب دیده استفاده کند.۳- کبودی و تورمنکته: اگر تورم یک طرف محل آسیب دیده را فراگیرد به علت پیچ خوردگی می باشد ولی اگر دو طرف محل آسیب دیده، متورم است، علت شاید شکستگی باشد ضمن آن که داشتن حالت تهوع پس از آسیب دیدن قوزک پا نشان شکستگی است.اقدامات و کمک های اولیه: ۱- استفاده از تکنیک RICE ۲- جلوگیری از شوک و تسکین درد با مسکن ها۳- انتقال به مرکز درمانیرگ به رگ شدن (Strain) هرگاه یک عضله بیش از حد طبیعی خود کشیده شود، باعث پارگی رشته های .عضصلانی فیبرها می شودعلائم و نشانه ها:۱ - درد و تندرنس۲- شنیده شدن صدای پارگی عضله ۳- ضعف۴- تغییر شکل عضله به صورت حفره دار، برآمده یا دندانه داراقدامات و کمک های اولیه: از تکنیک RICE استفاده می کنید و ضمن جلوگیری از بروز شوک، درد او را با مسکن ها تسکین می دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد