کم کردن ساعات کاری در مدت زمان بارداری 


کم کردن ساعات کاری در مدت زمان بارداری 

کم کردن ساعات کاری در مدت زمان بارداری 

 

خطرات ناشی از کار را در نظر داشته باشید

شاید شغل شما به حداقل ایستادن یا راه رفتن نیاز داشته باشد، اجازه دهد ساعات همیشگی را کار کنید، و هرگز شما را تحت فشار روحی قرار ندهد. اگر چنین موردی دارید، و اگر قبلا هیچ مشکلی از لحاظ پزشکی نداشته اید، می توانید از این بخش صرف نظر کنید و به ما بگویید چه شغلی دارید!). ولی اگر مثل بقیهی مایید، آن را بخوانید.

مشاغل پشت میزی و بدون استرس، در دوران بارداری کاملا بی خطر است. از طرفی دیگر، مشاغلی که به کار بدنی نیاز دارد، می تواند مشکل ساز باشد. اکثر مشاغل در این بین قرار دارد، ولی حتی آن موقع نیز میزان استرس بر حسب افراد تفاوت می یابد. در صورتی که مراحل بارداری شما بدون مشکلات باشد، احتمالا می توانید تا زمان زایمان به کار خود ادامه بدهید.

به هرحال، ممکن است در دوران بارداری مشکلاتی به وجود بیاید که کم کردن حجم کار یا به طور کلی دست کشیدن از کار، عاقلانه باشد. مثلا، اگر امکان بروز درد زودرس زایمان پیش بیاید، به احتمال زیاد پزشک شما توصیه می کند دیگر سر کار نروید. شرایط دیگری که ممکن است دلیل قانع کننده ای برای کم کردن فعالیت بدنی باشد، فشار خون بالا و مشکلاتی است که با رشد بچه مربوط است. اگر در یک پایانه ی کامپیوتری کار می کنید، شاید نگران شوید که در معرض چیزی مضر قرار دارید. ولی جای نگرانی نیست. هیچ دلیلی حاکی از مشکل ساز بودن امواج الکترومغناطیسی متساطع از پایانه های کامپیوتری نیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد