کنترل اضطراب ناشی از بیماری ام اس 


کنترل اضطراب ناشی از بیماری ام اس 

کنترل اضطراب ناشی از بیماری ام اس 

 

آشفتگی: " چرا من؟"

زمانی که چنین حادثه ی بدی رخ میدهد، طبیعی است که بخواهیم دلیل آن را بدانیم. مخصوصا به خاطر اینکه علت اماس هنوز در پردهای از ابهام است، مردم  تصور می کنند که حتماً کاری انجام دادهاند یا انجام ندادهاند - که به این بیماری مبتلا شده اند. ما در اینجا میخواهیم به شما توضیح دهیم (و در فصل ۱۳ دوباره  ، دربارهی این بیماری پیشرونده توضیح خواهیم داد) که شما یا هیچ کس دیگر، کاری انجام ندادهاید که باعث ام اس  شده باشد؛ همینطور شما یا هیچ کس دیگر نیز قادر به جلوگیری از آن نبودهاید. متأسفانه، ام اس  از آن اتفاقات غیرمنصفانه و دردناکی است که ممکن است برای هر کسی رخ دهد و دلیل محکمه پسندی هم برای آن وجود ندارد.

اضطراب: «چه اتفاقی برایم می افتد؟»

واقعیت این است که بقیه ی عمرتان همیشه با این سؤال می گذرد که ام اس چه سرنوشتی برایم رقم خواهد زد. شما از خود و پزشکتان میپرسید: «چه اتفاقی دارد برایم می افتد؟ فردا، ماه آینده یا سال دیگر چه خواهد شد؟» اضطراب غیرقابل پیشبینی بودن قضیه، خیلی پیش تر از تشخیص بیماری وجود دارد -زمانی که شخص متوجه علایم غیرعادی در خود می شود -- و این موضوع ادامه پیدا می کند تا اینکه راهکار یا شناختی برای مواجهه با آن بیابد.

رسیدن به نتیجه ی مطلوب این است که بتوانیم بین زندگی روزمره و تدابیری جهت محافظت از زندگی تعادل برقرار کنیم؛ بدون توجه به اینکه آینده چه چیزی برایمان رقم خواهد زد.

خشم: «چرا نمی توانید بگویید چه دارد به سرم میآید؟

هرچند خشم، واکنش نسبتاً طبیعی در مقابل یک بیماری است که مسیر زندگی انسان را تغییر میدهد، مسئله این است که بفهمیم چگونه می توان این خشم را کنترل کرد. بعد از شنیدن این خبر از زبان پزشک، ابتدا ممکن است از دست جامعه ی پزشکی به خاطر ناتوانی در درمان این بیماری یا از دست نیروهایی فراتر از آن که باعث بیماری شما شده، خشمگین باشید. به مرور زمان ممکن است از شرکتهای دارویی هم به دلیل قیمت بالای داروهایشان، از شرکت بیمه به خاطر مخارج جانبی و یا پوشش محدود، یا از شهر یا محل کارتان به خاطر عدم تأمین امکانات رفاهی برای افراد دچار ناتوانی، عصبانی شوید. این فهرست میتواند نسبتا بلند بالا باشد.

تا زمانی که خشم شما نسبت به ام اس و شرایط تازه فروکشی نکند، این مسئله بر دیگر زوایای زندگی تان تأثیر گذاشته و به آن آسیب وارد خواهد کرد

به عنوان مثال، روی روابطتان با شریک زندگی، فرزندان، همکاران یا حتی دوستان وفادارتان. بنابراین، از همین ابتدای کار، بهتر است ببینید چگونه می توانید خشمتان را در جهت پیشبرد شغلتان به کار بگیرید. سود جستن از خشم در جهت مثبت، موجب می شود که از آن به عنوان یک منبع انرژی برای تطبیق خود با شرایط استفاده کنید؛ این مسئله میتواند باعث افزایش انرژی شما در جهت یافتن پاسخ سؤالات، حل مشکلات و فائق آمدن بر مسائل پیش رویتان شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد