کنترل بیماری خود را در دست بگیرید….


کنترل بیماری خود را در دست بگیرید….

کنترل بیماری خود را در دست بگیرید....

 

بسته به اینکه در حین حمله چه انواعی از علایم را تجربه کنید و چه تعداد از علایم پس از فروکش کردن حمله نیز باقی بماند، ممکن است برای کمک به تسریع بهبودی، به یک مرکز باز توانی ارجاع داده شوید. به مبحث «افزایش کارایی از طریق بازتوانی» که در ادامه ی همین فصل خواهد آمد، سری بزنید تا آگاهی بیشتری در مورد تیم مسئول باز توانی و سرویس های ارائه شده کسب کنید.

تحت کنترل درآوردن علایم

درمان علایم یک رکن اساسی در امر مراقبت از ام اس  است (برای بررسی دقیق تر به ام اس شروع شده و در بقیه ی عمرتان ادامه مییابد. به دلیل آنکه ام اس تغییر بارزی در طول عمرتان نمی دهد، شما و پزشکتان در جریان درمان علایم، مدتهای طولانی با یکدیگر در تعامل خواهید بود. برای درمان هرچه مؤثرتر علایم، هم شما و هم پزشک، وظایفی خاص دارید که باید انجام دهید: وظیفه ی شما این است که پزشکتان را از علایم و تغییراتی که پیش میآید، آگاه سازید، به درمانی که تجویز میکند عمل کرده و نتیجهی آن کردهاید، گوش دهد، راهکارهای درمانی را پیشنهاد کرده و آنها را بسته به پاسخ و عکس العملی که از شما دریافت میکند، قدری تعدیل کند

افزایش کارایی از طریق باز توانی

بازتوانی شاخه ای از علم پزشکی است که بر توانایی فرد برای انجام دادن کار، تمرکز میکند. وظیفه ی متخصصین امر باز توانی - شامل روانپزشکان، فیزیوتراپیستها، کاردرمانگرها و متخصصین گفتاردرمانی (آسیب شناسان زبانی / گفتاری)-کمک به شما در حفظ کارایی، راحتی و امنیت در بالاترین سطح ممکن، علیرغم هر اختلال احتمالی ناشی از ام اس ، میباشد (به منظور کسب اطلاعات بیشتر در باب کار با تیم بازتوانی به فصل ۴ مراجعه کنید)، به محض تشخیص بیماری، این متخصصین میتوانند در تأمین انرژی، مشخص کردن راهکارهایی جهت کمک به کارایی بهینه ی شما در منزل و محل کار و تدوین برنامه ی ورزشی خاصی که با تواناییها و محدودیتهای شما متناسب باشد، یاری تان کنند.

در روند بیماری، متخصصین باز توانی به صورت خلاقانهای حلال مشکلاتند. آنها کمک میکنند تا راهکارها و ابزارهای مورد نیاز را برای انجام کارهایی که برایتان مهم است، بشناسید. قوهی ابتکار این افراد و اگاهی از چگونگی انجام کارها، با تصمیم و میلی شما برای آزمودن راههای جدید انجام فعالیتهای روزمره، یک رابطه ی دوجانبهای پویا دارد. (برای دستیابی به اطلاعاتی دربارهی خلاقیت بیشتر و راه های رسیدن به آن، به مبحث «تقویت خلاقیت و انعطاف پذیری» که در ادامه خواهد آمد، توجه کنید.)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد