کنترل روند بیماری و درمان عودها


کنترل روند بیماری و درمان عودها

کنترل روند بیماری و درمان عودها

 

آشنایی با درمانهای تعدیل کننده ی بیماری تشخيص و درمان عودهای اماس نگریستن به درمان ام اس به عنوان یک هنر اینکه ام اس  علاج قطعی ندارد، به این معنی نیست که هیچ درمانی برای آن وجود نداشته باشد. در حقیقت، امروزه برخی راهکارهای درمانی، مواجهه با ام اس  را راحتتر کرده است. در فصل ۵، به شرحی مختصر درباره ی نقشه جامع کنترل ام اس پرداختیم - شامل پنج راهکار درمانی اساسی که شما و تیم مراقبت بهداشتی تان میتوانید از آنها برای کنترل بیماری استفاده کنید و روحیهی بهتری داشته باشید. در این فصلی، اشاره ی دقیق تری به دو تا از این راهکارها می کنیم: کنترل روند بیماری و درمان عودها؛ توجه به هر دوی این راهکارها از ابتدای بیماری مهم است.

در وهلهی اول، در مورد شش دارویی که از طرف FDA مورد تایید قرار گرفته و ثابت شده است که تأثیر مثبتی در روند بیماری ام اس دارد، صحبت می کنیم و در مورد اینکه شما و پزشکتان چگونه می توانید تصمیم بگیرید کدام دارو برایتان مناسبتر است، توضیح خواهیم داد؛ همچنین در مورد انتظاراتی که باید داشته باشیم، فواید درمانی، عوارض جانبی و خطرات احتمالی این داروها و باز هم بر اهمیت درمان زودهنگام بیماری، تأکید خواهیم کرد.

سپس مختصری در مورد عودهای ام اس به شما گوشزد خواهیم کرد (که نام دیگر آنها حمله، بدتر شدن، شعلهور شدن یا دورهی بیماری است): اطلاعاتی در مورد اینکه عود در واقع چیست، چگونه تشخیص داده می شود و چطور تصمیم گیری می شود که یک عود را درمان کنیم یا نه. به دلیل اینکه کورتیکواستروئیدها، داروهای رده اول درمانی در مورد عودهای شدید است، تمام فواید و عوارض جانبی آنها را برای شما توضیح میدهیم تا بدانید باید چه انتظاراتی از این داروها داشته باشید.

اگرچه در اختیار داشتن حق انتخابهای زیاد برای درمان خوب است، ولی این موضوع باعث می شود بیماران در مورد انتخاب درست یکی از آنها قدری نگران شوند. بنابراین هدف در این فصل دادن اطلاعاتی است که برای گفتگوی راحت با تیم مراقبت بهداشتی در مورد مناسب ترین گزینههای درمانی، مورد استفادهی شما قرار گیرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد