کنترل کیفیت شیر مادران


کنترل کیفیت شیر مادران

کنترل کیفیت شیر مادران

 علیرغم اختلافات معنی دار در وضعیت تغذیه ای و ترکیب بدن، زنان مورد مطالعه در کشورهای توسعه نیافته ثبات قابل توجهی در شیرسازی نشان دادهاند. در طی شیرسازی بدن تمام موانع را از سر راه بر می دارد تا مطمئن شود که مواد غذایی کافی برای ساخت شیر در دسترسی است.وقتی انرژی کافی از منابع غذایی روزانه در دسترس نباشد بدن به سرعت از بسیج بافت ذخیره ای استفاده میکند. گارزا میگوید: در فرهنگ هایی که حدود ۸۰٪ تغذیه، کربوهیدراتی است، درصد چربی شیر مادران ممکن است کاهش یابد که در چنین حالتی نوزادان این کمبود را با بیشتر خوردن جبران میکنند. او همچنین اضافه میکند کاملاً روشن است که زنان آمریکایی با ترکیب بدنی کاملاً متفاوت، از لحاظ مقدار و کیفیت شیر عملکرد یکسانی دارند . «دکتر کاترین دوی» که یقیناً یکی از تعیین کننده ترین تحقیقات را روی شیرسازی در زنان ورزشکار تا به امروز داشته گفته است: یک دلیل برای آن که تمرین روی شیرسازی اثر چندانی ندارد آنست که تمرین خودش تغییرات هورمونی و متابولیکی را تحریک میکند تا افزایش نیازهای تحمیل شده تمرین را متعادل سازد. در تحقیقی که «دوی» روی زنان بی تحرک انجام داد، آنها را به طور تصادفی به دو گروه با تمرین ۱۲ هفته ای و یا بدون تمرین در ۶ تا ۷ هفته پس از زایمان تقسیم کرد. زنان گروه تمرین در بعضی از تمرینات هوازی - اکثراً دوچرخه سواری و جاگنیگ (دوی آرام) - پنج روز در هفته و هر جلسه ۴۵ دقیقه با ۶۰ تا ۷۰ درصد Vo Max شرکت کردند. هیچ نشانه ای دال بر تأثیرات منفی تمرین روی شیرسازی این زنان مشاهده نشد دوی میگوید: یک دلیل برای این مسئله آن است که تمرین و شیرسازی روی اشتها تأثیر میگذارد و این زنان با خوردن بیشتر به سادگی به جبران نیازهای اضافی انرژی خود می پردازند. مادران گروه تمرین معمولا از ۳۰۰ تا ه ۵۰ کالری در روز بیشتر از گروه بیتحرک مصرف کردند. رالف هیل مشاور زنان و زایمان در دانشگاه هاوایی میگوید: تمرین سطوح پرولاکتین را بالا میبرد. او اضافه میکند فعالیتهایی مانند دویدن یا رقص هوازی باعث افزایش بیشتری در پرولاکتین می شود تا فعالیتهایی مثل شنا . یکی از تأثیرات ناخواسته پس از تمرین بیشینه تشدید تجمع اسید لاکتیک در شیر مادران است. در مطالعه ای روی هفت زن، افزایش معنی دار در لاکتات شیر زنان بلافاصله پس از تمرین بیشینه مشاهده شد. اما سطوح لاکتاتدر طی یک ساعت به وضع اولیه بر گشت بسیاری از محققان توصیه می کنند که این یافته حتی اگر تأیید شود، بعید است تأثیری روی تغذیه نوزاد داشته باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد