کیفوز, انحنای بیش از حد طبیعی ستون فقرات


کیفوز, انحنای بیش از حد طبیعی ستون فقرات

کیفوز, انحنای بیش از حد طبیعی ستون فقرات

کیفوز

کیفور یک واژه عمومی است که به انحنای بیش از حد طبیعی ستون فقرات اشاره میکند. در حالت طبیعی در فقرات سینه ای انحنای خلفی قابل توجهی وجود دارد. در این ناحیه به افزایش قابل توجه این انحنا کیفوز گفته می شود. در فقرات گردنی و کمری که به طور طبیعی دارای انحنای قدامی (لوردوز) هستند، کوچک ترین انحنای خلفی، کیفوز محسوب می شود.کیفوز نشانه وجود یک اختلال در ستون فقرات بوده و علل متعددی دارد. مهمترین این علل عبارتند از: TB مهره، (Compression FX یا شکستگی فشاری جسم مهره)، اسپوندیلیت آنکیلوزان، استئوپروز، متاستازهای مهره (که باعث تخریب شده اند) و سندرم شوئرمن (Schauermann) درمان عارضه با طرف کردن علت زمینه ای صورت میگیرد لوردوز معمولاً به علت شلی عضلات و بزرگی شکم ایجاد می شود. گاهی لوردوز به طور جبرانی (مثلاً در بالا یا پایین یک کیفوز و یا در یک دفرمیتی فلکسیون هیپ) دیده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد