گردو (Juglans regial)و این همه خاصیت……!!!!!!!


گردو (Juglans regial)و این همه خاصیت……!!!!!!!

گردو (Juglans regial)و این همه خاصیت......!!!!!!!

گردو (Juglans regial) 

اسامی عمومی دیگر: گردکا، چهارمغز، آقوزدار، جوز، کوز، قز، جویز، چرئس،jhb نامهای علمی دیگر : (Juglans regia) نام خانواده: خانوادهٔ گردو (Juglandaceae)نوع گیاه: درخت.قسمت مورد استفاده: برگ، پوست، میوه. مواد متشکله موثر داروئی: اینوزیتول، ژوگ لون، تانن، اسید گالیک، ژوک لاندین، کاروتن، اسید پیرو گالیک، روغن ثابت و کمی روغن فرار، رزین، موسیلاژ، مواد معدنی (ارسنیک) و ویتامینها (A, B, C, E)خواص داروئی: گردو به عنوان مقوی، دفع کرم، تصفیه کنندهٔ خون، شیر افزا، ضد خنازیر، درمان کنندهٔ ترشحات زنانگی، پائین آورندهٔ قند خون و در استعمال خارجی التیام دهنده زخمها و جراحات و ضدعفونی کننده توصیه شده است. موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: گردو را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، مقوی و چاق کننده، نرم کنندهٔ عضلات و افزایندهٔ سیاهی رنگ مو، مدر، ضد سنگ کلیه، محرک کلیه و ریه، ضد کرم و روغن آن در بسیاری از بیماریهای پوست مورد استفاده قرارداده اند. برگ آن نیز جهت دفع کرم، درمان نقرس و پوست .سبcj-inocز میوه به عنوان قابض و جهت رنگ کردن مو توصیه شده استمقدار و دستور مصرف: برگ به مقدار ۱۵-۵ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. پوست به مقدار 6-۲ گرم روزی سه باmh-bnoر به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: نداردموارد عدم استعمال: ندارد.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد