گرفتگی عضلات را اینگونه برطرف کنید!!


گرفتگی عضلات را اینگونه برطرف کنید!!

گرفتگی عضلات را اینگونه برطرف کنید!!

گرفتگی عضلات

به انقباض خود به خود عضلات که سبب درد شدید می شود کرامپ عضلانی گویند که علت اصلی بروز آن از دست دادن مایعات و املاح بدن است.اقدامات و کمک های اولیه عمومی: ۱- کشید ن و طویل ساختن عضله مصدوم۲- کمپرس سرد ۳- بجای ماساژ، آن عضله را فشار دهید.۴- دادن آب و املاح مثل آب میوه ها، دوغ، سرم خوراکی و… توجه: قند زیاد جذب مایعات را کاهش می دهد. گرفتگی عضلاتی بیشتر از همه در عضلهٔ پشت ساق پا و انگشتان پا اتفاق میافتد.
  1. A) رفع گرفتگی عضله ساق پا: که پا را کاملاً صاف نگه داشته و با قرار دادن یک
دست روی زانو و فشردن آن به پایین، با دست دیگر پنجهٔ پا را به سمت ساق بکشید در ضمن از تکنیک طب سوزنی شامل فشار دادن لب بالایی درست در زیر بینیبرای کاهش گرفتگی عضلات ساق پا نیز میتوان استفاده کرد.
  1. B) رفع گرفتگی عضله در قسمت جلو ران: در حالی که روی یک پای خود ایستادهاید پای صدمه دیده خود را خم کرده و به نشیمنگاه نزدیک می کنید، حال انگشتان را گرفته و به سمت نشیمنگاه هدایت کنید.
  2. C) رفع گرفتگی عضله در قسمت عقب ران: دقیقاً مانند روش رفع گرفتگی در ساق پا میباشد.
  3. D) رفع گرفتگی انگشتان پا: اگر انگشتان به طرف پایین خم شده پنجه را گرفته و آن را به طرف ساقی میکشید و برعکس.
  4. E) رفع گرفتگی عضلات شکم: طاق باز خوابیده، زانو را به سینه نزدیک کرده و سپس به سرعت بالا تنه و پاها را باز می کنید، این عمل را چند بار تکرار کنید.
  5. F) رفع گرفتگی در عضلات گردنی - کولی: روی یک صندلی به صورت ساف و مستقیم مینشینید و با دست طرفی که دچار گرفتگی شده، پایین و لبه صندلی را محکم می گیرید حال گردن را در خلاف جهت میکشید، چند ثانیه نگه داشته و دوباره به حالت اول برمیگردانید این عمل را چند بار تکرار می کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد