چگونگی درمان گرفتگی مجرای اشک در کودکان


چگونگی درمان گرفتگی مجرای اشک در کودکان

چگونگی درمان گرفتگی مجرای اشک در کودکان!

رشد مجرای اشک به تدریج پس از تولد آغاز می شود و تا یک سالگی ادامه می یابد. به لمین دلیل کودک تازه متولد شده دارای گریه های بدون اشک است. گرفتگی مجرای اشک در میان کودکان شایع است. این مجرا موجب خروج اشک از چشم به سوی حفرهٔ بینی می شود. گاهی اوقات باز شدن مجرای اشک با تأخیر صورت یگیرد و تا چند هفته پس از تولد، فقط چند قطره اشک از یک چشم خارج میشود.213116241121183264711811115814044191211239100

چشم مبتلا ممکن است دچار عفونت خفیف مجرای اشک شده و ترشحات سفید یا رد رنگی از آن خارج گردد. در این موارد، نوزاد خود را جهت درمان نزد چشم پزشک برید.

پزشک ممکن است به تجویز آنتیبیوتیک، پماد و یا قطرهٔ چشمی اقدام نماید؛ گاهی نیز روش فشار دادن مجرای اشکی توصیه میشود که خود والدین قادر به انجام آن ستند. در این روش، با استفاده از پنبهٔ استریل، فشار ملایمی به مجرای اشکی وارد یشود تا باعث خروج عفونت گردد. گرفتگی مجاری اشکی پس از یک درمان مختصریا حتی بدون درمان تا سن شش ماهگی برطرف خواهد شد.

چنانچه روش های یاد شده نتوانست این عارضه را بهبود بخشد، پزشک متخصصی از وسیله ای برای باز کردن مجرای اشک استفاده خواهد کرد. به هر حال همانگونه که پیشتر گفته شد، این عارضه به طور معمول به خودی خود از میان میرود و نیاز به استفاده از دستگاه کمتر پیش می آید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد