گروه های شاغل حرفه دندانپزشکی در ایران


گروه های شاغل حرفه دندانپزشکی در ایران

گروه های شاغل حرفه دندانپزشکی در ایران

 

هم اکنون تعداد زیادی فارغ التحصیل رشته بهداشتکاری دهان و دندان در سراسر کشور وجود دارد که اکثریت آنان در محل استقرار خود در مراکز بهداشتی درمانی کشور مشغول بکار می باشند.

گروهی هم مشغول طی دوره) دکترای دندانپزشکی در دانشکده های دندانپزشکی هستند. بنابراین شاغلين حرفه دندانپزشکی در کشور ما عبارتند از:

 ۱- دندانپزشکان عمومی

۲- متخصصین رشته های مختلف دندانپزشکی

۳- بهداشتکاران دهان و دندان

4 - پرستاران دندانپزشکی

5- تکنسین های دندانسازی

6- دندانسازان تجربی

اگر هر یک از گروههای فوق، در حد وظایف قانونی خود عمل نموده و حریم حرفه ای خود را پاس بدارند، حرفه دندانپزشکی اعتبار و اعتلای بیشتری پیدا میکند و چنین باد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد