گفت وگو در مورد ام اس


گفت وگو در مورد ام اس

 گفت وگو در مورد ام اس 

 

با شریک  زندگی خود گفتگوی جدی وصمیمانه ایی داشته باشد.

 تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن فرزند و زمان بچه دار شدن، می تواند مسائلی تقریبا احساسی باشد. افراد عموماً در این رابطه دارای احساسات قوی هستند و صحبت را نمیخواهید همسرتان را دلخور کنید و یا بیش از پیش بر نگرانیهای او در مورد و دغدغه ها - به خصوص در مورد موضوعات حساسی همچون تصمیم گیری برای تنظیم خانواده، امور مالی خانواده، و روابط متقابل - می تواند بعدا موجب آزردگی و تألم خاطر اگر به صورت وصف ناپذیری از آینده، از توانایی همسر را از بیمارتان در مواظبت از فرزندان و یا توانایی خودتان برای کمک به فردی که قدرت حرکت نداشته باشد و شما مجبور به مراقبت از او باشید، وحشت کرده اید، وقتش رسیده احساسات خود را آشکارا بروز دهید. احتمال اینکه هر دوی شما دچار چنین  دغدغه هایی باشید،

وجود دارد و اکنون بهترین موقع است که آنها را با یکدیگر در میان بگذارید. این عقیده که «دوتا فکر بهتر از یک فکر است» مزیتهایی دارد، زیرا می توانید با هم به موضوعاتی که باعث نگرانی شما می شود، بیندیشید و دریابید که .چگونه می توانید با آنها مواجه شوید  اما اگر در زمینه ی این گونه گفتگوها احتیاج به کمک داشتید، مسئول مراقبت بهداشتی تان یا انجمن ملی ام اس می تواند شما را به یک مشاور ارجاع دهد.

با دیگر والدینی که درگیر مسئله ی ام اس هستند.

مهم نیست دغدغه های شما چیست؛ گاهی صحبت کردن با افرادی که مشکل شما را دارند، میتواند موجب قوت قلبتان گردد. به عنوان مثال، میتوانید هرچه در مورد پدر و مادر بودن لازم است بدانید، مطالعه کنید  اما هیچ چیز نمیتواند بهتر از یک گفتگوی حقیقی باشد..

گفتگو با پدر و مادرهای مبتلا به ام اسی که هر روز با لذتها و چالش های والد بودن سروکار دارند، به طور قطع بهترین راهی است که میتوانید از طریق صحبت درباره ی بارداری، زایمان، دویدن به دنبال کوچولوهای پرانرژی، یا هرچیز دیگری که به فکرتان برسد، کسب اطلاع کنید. - اگر در جایی که زندگی می کنید، فردی مبتلا به ام اس نمی شناسید، انجمن ملی سمبر صر به یار داشته باشید که برنامه هایتان ممکن است تغییر کنار خیلی از افراد با تصورات قبلی و رویاهایی در مورد والد شدن، پا به دورهی بزرگسالی میگذارند. آنها میدانند که آیا مایل به بچهدار شدن هستند یا نه و دقیقا میدانند چه تعداد بچه میخواهند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد