گلهای تغییردهنده خلق – شفابخش گیاهان وحشی استرالیا


گلهای تغییردهنده خلق – شفابخش گیاهان وحشی استرالیا

گلهای تغییردهنده خلق - شفابخش گیاهان وحشی استرالیا

  بومیان هر منطقه، قرنها از اسانس گل ها فایده برده اند. بومیان استرالیا، مثل قبایل میبرده اند. مصرف اسانس گلها در قرون وسطی هم عمومیت داشت. پاراساسوس در قرن پانزدهم میلادی، در مورد چگونگی جمع آوری شبنم گیاهان گلدار و رقیق کردن آنها برای درمان عدم تعادل روانی نوشته است. متأسفانه بسیاری از این دانسته های درمانهای طبیعی از بین رفته اند، گرچه در اسانس گیاهان به عنوان کاتالیزوری برای کمک به شکوفایی توانایی خلاق، کسب تعادل هیجانی، روحی، ذهنی و جسمانی، برطرف کردن باورهای منفی و ایجاد حالت هماهنگی به کار گرفته میشوند. اسانس های گلها، با آزاد کردن الگوهای فکری و هیجانات منفی به پیشبرد التیام کمک میکنند. اینها با تقویت احساسات مثبت موجود در جوهر هر فرد، روان انسان را بهبود میبخشند. با این کار، باورها و افکار منفی موجب بیماری، از بین رفته و تعادل برقرار میگردد.  اسانس گلها میتوانند به رفع ناراحتی و مشکلات زندگی هم کمک کنند. بیماریهای دیگر مفید هستند. گیاهان استرالیا، مثل خود سرزمین استرالیا، قدرت، خاصیت و زیبایی فوق العادهای دارند. خرد کهن و دانش ابدی موجود در طبیعت، همراه با نیروی فوق العاده سرزمین به تهیه فهرست «شفابخشی گلهای وحشی استرالیا» منجر شده است. این شفابخشی ها برای باز کردن انسدادهای هیجانی مفید هستند که فرد را از ارتباط با درون خود و هدف زندگی دور میسازند. اینها به شفاف سازی هدف زندگی کمک کرده، و شجاعت و قدرت پیگیری اهداف و رؤیاها را به من در سالها تجربه خود، از شفابخشی گلهای وحشی استرالیا بهره بردهام. همیشه از نیروی دگرگونی مثبت این شفابخشی ها شگفت زده شده ام. استفاده از اسانس گلها خلاقیت، شور و شوق، اعتماد به نفس، قدرت و نیروی التیام را تقویت میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد