گندم و خواص مفیدی که برای بدن دارد….


گندم و خواص مفیدی که برای بدن دارد….

گندم و خواص مفیدی که برای بدن دارد....

 

گندم

گندم دارای موادی است که آن مواد برای نگهداری زندگی ما لازم است.مخصوصاً إملاح معدنی گندم که این تاریخ شناخته شده اند عبارتند از :پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، کلر، فلوئور، کبالت، سیلیسیم، ید،.آرسنیک، و غیر آن.با یک دانه گندم یک تخم نباتی واقعی است که وقتی کاشته شود گاهی از یک تخم هشتاد و یا نود تخم به عمل می آید.دانه گندم از نظر ساختمان دارای قسمتهای زیر است:۱. سلولهای پوست ۲. پوست دوم آن، که قسمت چرب و فسفردار و ویتامین A آن است. ۳. قسمتی که دارای سیلیس و فلوئور است. ۴. سلولهای گلوتون یا ناحیه ای که سرشار از مواد سفیده ای، منیزیم وویتامینBاست۵. سلولهای نشاسته ای و آن ناحیه ای است که سرشار از هیدرات دو کربن، کلسیم و پتاس است. تمام این مواد در آردی که برای نان مصرف می شود به شرطی وجود دارد که از آن آرد چیزی کم نشده و آرد کامل باشد یعنی با جوانهٔ گندم و سبوس آن تبدیل به نان شود.   باید دانست که تنها نان کامل غذایی معتدل است، نان سفید که سبوس آن گرفته شده یبوست میآورد و موقع ور آمدن و تخمیر نیز بدبو می شود و قدرت غذایی آن هم کم است و بیش از صد واحد ویتامین ندارد و حال آنکه نان کامل چهارصد و سی واحد ویتامین دارد.نان واقعی باید با آرد کامل، نمک و آب و خمیر ترش تهیه شود و بهتر است در تنوری که با هیزم داغ شده پخته شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد