گوجه فرنگی منافذ باز پوست شما را می بندد…!!!


گوجه فرنگی منافذ باز پوست شما را می بندد…!!!

گوجه فرنگی منافذ باز پوست شما را می بندد...!!!

 

منافذ پوست چیست ؟

  منفذ پوست همان سوراخی است که مو از آن بیرون می آید و محلی است که ترشحات چرب از آن خارج می شود. 

ویژگی منافذ پوست

 این منافذ اگر باز باشند، نمی توان آنها را تنگ کرد و نه میتوان روی آنها را پوشاند، لذا کار درمان تنها متوجه بافت پیرامون این منافذ می شود. زمانی که این بافت ملتهب شوند، منافذ کوچکتر به نظر میرسند اما این حالت تنها در زمان ایجاد آماس و ورم در روی پوست تحقق می پذیرد. برای اینکه به این حالت آماس دست یابیم راه مختلفی وجود دارد. تحریک بافت به وسیله موادی که قابض هستند یکی از این روشهاست. تهیه یک لوسیون تنتور بنژوئن ۲ گرم مانتول ۰/۵۰ گرم زاج سفید ۱ گرم سولفات روی ۰/۲۵ گرم الکلی ۱۵ گرم گلاب ۱۰۰ گرم همچنین تحریک مکانیکی یعنی مالش و ماساژ باعث سرازیر شدن جریان خون به طرف پوست می شود، در نتیجه پوست متورم می شود و از قطر منافذ پوست به طور موقت کاسته می شود. 

ماسک برای باز بودن منافذ پوست

 خانم  که منافذ پوست صورتشان از حد معمول بازتر است، چند برش گوجه فرنگی را روی پوست صورتشان قرار دهند 

حرکت درمانی برای منافذ باز پوست

 کوشش کنید هنگام حرف زدن و فکر کردن به عضلات صورتتان فشارنیاورید. عادت کنید در هر فرصت مناسبی به پوست استراحت بدهید. اگر هنگام نگرانی، هیجان، تفکر و یا... عضلات چهره را به شکل خاصی تغییرمی دهید، به محض آنکه متوجه شدید وضع عادی به صورتتان بدهید.ابتدا پوست را با کرم مرطوب کننده بپوشانید. سپس به پشت بخوابید و تمرین  چهره را به شکل زیر انجام دهید: چشمها را تا حدی که میتوانید باز کنید و تا عدد ۶ بشمارید. بینی را به حال عطسه در آورید و بازدم را از سوراخ آن خارج کنید. دهان را به سمت چپ متمایل کنید و خمیازه بکشید.دهان را به سمت راست متمایل کنید و خمیازه بکشید.دهان را باز نگهدارید، به طوریکه عضله لب بالا ثابت و محکم بماند و لب پائین را تا حدامکان پائین بیاورید.لبها را چند بار به حالت سوت زدن در آورید و بعد به حالت اول باز گردانید. دهان را به شکلی باز نگهدارید که می خواهید فریاد بزنید. به آرامی گونه ها را با هوا پر کنید و تا عدد ۱۵ بشمارید. بعد با گفتن کلمهٔ «پلوپ» هوا را از دهان خارج کنید. این تمرین ساده از پیدایش خط خنده در کنار لبها پیشگیری می کند و اگر خطی به وجود آمده باشد، با انجام مرتب این تمرین از بین میرود.  مشتهایتان را روی پیشانی (بین ابروها) قرار دهید و کمی بفشارید. چانه را از مرکز به کمک دو انگشت اشاره کمی فشار دهید. .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد