گوشت قرمز دشمن آرتروز روماتیسمی است …


گوشت قرمز دشمن آرتروز روماتیسمی است …

 گوشت قرمز دشمن آرتروز روماتیسمی است ...!

 

آرتروز روماتیسمی چیست ؟

 “آرتروز روماتیسمی ” یکی دیگر  از انواع آرتروز میباشد که بسیار شایع است.آرتروز روماتیسمی نیز سبب درد، سفتی و التهاب مفصل می شود.تورم و التهاب یک عکس العمل طبیعی بدن در مقابل هجوم ورود عوامل خارجی به بدن مانند میکروسکوپ، ویروس و غیره می باشد. 

اثر گوشت بر آرتروز روماتیسمی

 گوشت دارای نوعی چربی است که تولید مواد التهاب زا را تحریک می کند.گوشت ممکن است تولید عکس العمل آلرژیک نماید و موجب برانگیختن وتحریک بروز آرتروز روماتیسمی که احتمالاً در بدن شخصی زمینه ارثی دارد بشود.به برخی از گوشت تجارتی آماده مانند سوسیس و کالباس و سایر انواع، معمولاً مواد نگهدارنده و سایر مواد شیمیائی اضافه می کنند که در برخی اشخاص محرک بروز آرتروز روماتیسمی است و این اضافه بر ضرر چربی گوشت است که التهاب زاست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد