گیاهان دارویی ضد ورم خوش خیم پروستات


گیاهان دارویی ضد ورم خوش خیم پروستات

گیاهان دارویی ضد ورم خوش خیم پروستات 

تجویز این ماده گیاهی یعنی تخم کدو برای این منظور برای مثال در آلمان به طوری رایج است که تقریباً در اغلب داروخانه هاوفروشگاههای گیاهی تخم کدو عرضه میشود. لازم به ذکر است که برای کنترل اغلب ناراحتی ها بخصوصی ورم پروستات انجام حرکات ورزشی و نرمش روزانه و پیادهروی که برای تقویت عضلات پروستات و کنترل ناراحتی آن مؤثر است. بخصوص پیادهروی اثر محسوس دارد و نباید از آن غفلت شود. گیاه دیگری که برای کنترل ورم خوش خیم پروستات مؤثر است گیاه گزنه است که عصارهٔ ریشه آن مورد نظر است. بررسی های متعددی نشان داده است که عصارهٔریشه گزنه به میزان مؤثری درکنترلورم خوش خیم پروستات مؤثر است. دریای آزمایش که در مورد ۶۷ نفر مرد داوطلب بزرگتر از ۶۰ سال که مبتلا به ورم خوش خیم پروستات بودند به عمل آمده، پس از این که روزی چند قاشق مرباخوری عصارهٔ استاندارد ریشه گزنه خوردهاند پس از چند هفته مشاهده شده که محسوسا ورم پروستات کاهش یافته و تکرر ادرار و شب بیداری کمتر شده است. در آلمان که گیاه درمانی بازار پررونقی دارد پزشکان گیاه درمان برای کنترل ورم خوشخیم پروستات روزانه ۴-۳ قاشق مرباخوری از عصارهٔ استاندارد ریشه گزنه تجویز می کنند.گیاه دیگری که برای کنترل ورم خوش خیم پروستات نقش مؤثر دارد گیاه شیرین بیان است که مغز سفید ریشه (یا ساقه زیرزمینی) شیرین آن مورد نظر است که عصارهٔ آن مصرف میشود. در ریشه شیرین بیان ترکیبهای شیمیائی جالبی وجود دارند که دارای خواص درمانی متعددی اند. از جمله ضدالتهاب هستند و برای مهار کردن تبدیل هورمونتستوسترون به دی هایدروتستوسترون و در نتیجه برای کاهش ورم خوش خیم پروستات اثر مفیدی دارد. در مورد شیرین بیان باید اضافه شود که مصرف درازمدت و همچنین اسراف در مقدار مصرف آن عوارض جانبی دارد و ممکن است ایجاد سردرد، بی حالی و ستی، اختلالات کلیوی و احیاناً قلبی، تجمع آب در بدن ودفع مقدار زیاد سدیم و در برخی اشخاص ایجاد فشارخون بالا کند. بنابراین اشخاصی که دارای فشارخون بالا هستند نمی توانند از این گیاه به مقدار زیادروزانه و بیش از چند هفته استفاده کنند.گیاهان داروی ضد ورم خوش خیم پروستات ادامه در نسخه چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد