گیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!!قسمت دوم


گیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!!قسمت دوم

درمان پیوره دندان ولثه

مازو ۲۵ گرم، گل نار ۲۵ گرم، فوفل ۱۰ گرم، کندر ۵ گرم، بلوط ۵ گرم همه را نرم کوبیده مسواک را تر کنید و با آنها آغشته نمایند دندانها را مسواک نمایند.

درمان نفخ 

دم کرده انیسون، گیشنیز، رازیانه، زیره وزیره سیاه به صورت غرغره مفید است . مرزنگوش در بلع هوا (کمی پپسین که ریشه عصبی دارد) مؤثر است .- شوید سسکه را رفع می کند و بادشکم را از بین برده و معده را تقویت میکند سکسکه ای که ناشی از بالا آمدن طعام و پر شدن معده باشد علاجش با شوید است-دارچین ضد سکسکه است.برای تسکین سکسکه وتنگی نفس کمی نعناع با مستکی بجوند .-پونه ها نیز مسکن سکسکه وقی می باشند.-وزن یک حبه لوبیا با آب پز تخم کرفس علاج سکسکه است.درمان سکسکه، قی کردن، جنبش به هردو طرف (غلطیدن روی فرش)، فریاد کشیدن، به خشم آمدن، شاد شدن، ناگهان ترسانیدن، غم زیاد، آب سرد به رخساره پاشیدن، ورزشی اسب سواری، سرفه نکردن، آب در صورت تشنگی ننوشیدن، عطسه کردن، نفس را حبس کردن، خواب زیاد، باند پیچی دست وپا، بادکش معده و پشت دو شانه داروی سرخ کننده پوست (موچه، زنجفیل ) میان دو شانه بگذارد.- قسط ، زعفران، گل محمدی، مصطکی، سنبل از هریک ۴ مثقال، اسارون ۲ مثقال، صبرزرد، افیون یک مثقال همه را با افشره اسفرزه بسرشند و نیم مثقال از آن را تناول کنند. بر اسفرزه و افیون مخدر هستند، سنبل تقویت معده می کنند. اسارون سموم را از طریق ادراردفع می کند و صبر زرد سموم را از طریق مدفوع دفع می کند.-روغن ککلانج با آب گرم بخورد.-زنجفیل در آب قند با شکر قرمز بخورد.-سداب و بوره شراب مفید است .-خایه سگ آبی باسر که آب تأثیر عجب در تسکین سکسکه دارد.-مشک چوبان ( قیصوم)، پونه کوهی و مصطکی از هر یک یک جزء در آب بپزند و با آب باشراب بخورند . - مصطکی، دارچین، پیاز دشتی ( از هریک ۷ مثقال) در ۱۳۵ مثقال سرکه بریزند و بپزند و چند روزی تناول کنند و کم کم بخورند-قسط، اذخر، سوسنبر، خشکیده، نعناع، سداب، کندر، اسارون از هریک ۲ در هم افیون، بورهقرمز، گل محمدی خشکیده از هر کدام نیم درهم - خولنجان رادر عسل بسرشند و صبح و شام به اندازه یک عدد گردو از آن بخورند.-روغن بابونه یا روغن (خایه سگ آبی، زیره و انگدان) مفید است.-پوست قرمز رنگ پسته باریشه اذخر در آب بپزند و از آب آن بخورند. هر شکوفه نرینه خرما ( خرمابن خشک کنند وبسایند و با بزر سداب مخلوط کنند و به وزن یکمتقال از آن را با آب رازیانه بخورند در علاج سکسکه بسیار سودرسان است. - بادکش معده، داروی سرخ گرداننده پوست معده و پشت بین دوشانه مفید است، بیمار به حمام برود کمی کندر سائیده بخورد، آب گرم راجرعه جرعه بنوشد زنجفیل شامی خشکشده موثر است .  خوردن نان خشک، شیردان گوسفند با آب سیرابی یا گلاب روزی چند بار مفید است .از قول امام صادق (ع) خوردن عسل با سیاه دانه جهت رفع گازهای معده ( نفخ معده ) مفید است .الف ) کره و عسل برای نفخ معده مفید است .۶ ب) یک قاشق غذاخوری پودر زنیان رابا عسل بعد از غذا تناول نمایند .ج) پودر بالنگ مخلوط با عسل مؤثر واقع می شود

درمان آروغ زدن

مریم نخودی، (ار به ) و آویشن شیرازی یک مثقال از هر کدام در چای دم کرد ده و پس از صاف کردن با عسل بنوشند .-یک قاشق چای خوری پودر زیره سیاه را همراه با عسل میل نموده و پس از بهبودی مصرف را قطع کنید.-برای جلوگیری از نفخ حبویات مثل عدس، نخود، لوبیا در لوله گوارش و جلوگیری ازتخمیر و تولید گاز بهتر است همراه آنها زیره، سیر، پیاز، جعفری و پونه خورده شود.-جویدن و مضمضه نمودن مقداری بادیان وزیره و برگ نعناع یا ریحان که ضد نفخ می باشد کمک به دفع آروغ می نماید. -رازیانه برای جلوگیری از صدای معده و سوء هاضمه مفید است-زنجفیل دل بهم خوردگی و تهوع را کاهش می دهد در حین سفر و حاملگی خانمها بسیار مفید است و آرام کننده دستگاه گوارش است که نفخ و سوء هاضمه را نیز کاهش میدهد . - بوئیدن انگدان سکسکه را از بین میبرد.-درمان نفخ معده، گرفتگی روده و معده و ورم آنها: انجیر را پخته و آب صاف شده آن را همراه با کمی پودر سداب و پودر انیسون مخلوط کرده و میل نمائید به عنوان بادشکن قوی عمل کرده و اثر نیکویی در رفع گرفتگی روده و معده داشته و نفخ و ورم آنها را برطرف می کند.

بادرنجبویه ۱۵ گرم، تخم شوید ۱۵ گرم، پودینه ۲۰ گرم ۵ گرم از مخلوط بالا را در پانصد سی سی آب کمی جوشانده قبل از غذایک استکان یابعداز غذا میل شود .

درمان سکسکه

رازیانه ۱۵ گرم، آویشن ۱۰ گرم، تخم شوید ۲۵ گرم یک قاشق غذاخوری دردولیوان آبکمی جوشانده قبل از هر غذا دو استکان میل شود.-بادرنجبویه، پونه، تخم شوید از هر کدام ۱۵ گرم دم کرده قبل از هر غذا ۲ استکان میل کنندسکسکه : تخم شوید ۱۰ گرم، بادرنجبویه ۱۵ گرم یک قاشق غذاخوری رابادولیوان آب کمی جوشانده قبل از هر غذا دو استکان میل شود.گیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!! قسمت اول
گیاهان ضد نفخ و آروغ و سکسکه و ضد اسهال را بشناسید!! قسمت سوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد