گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟


گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟

گیاهان مؤثر در درمان بواسیر و شقاق مقعد کدامند؟

بواسیر

-اگر گردو تازه کامل (همراه با پوست سبز روی آن) را سوزانده و نرم سائیده و یک قاشق مرباخوری آن را با یک استکان آب مورد (که از خیساندن و جوشاندن برگ مورد تهیه می شود) مخلوط کرده و میل نمایند جهت قطع خونریزی و درد بواسیر مجرب است -همچنین مالیدن روغن پوست درخت گردو به محل بواسیر و مقعد موجب تسکین درد مقعد میگردد. جهت رفع و تحلیل ورم بواسیر، تسکین درد و التیام زخم آن مقداری از گل و برگ گل پر را بقدری بجوشانید تا خوب پخته شود سپس پخته آن را با پودر پوست انار مخلوط کرده و با سرکه خمیر نمائید و بر موضع بمالید و بندید مؤثر است.آب زن یا حمام دارویی برای بواسیر، ترشحات زنانگی، پایین افتادن مثانه و رحم برگ مورد ۲۵۰ گرم، مریم گلی ۱۰۰ گرم، جفت بلوط ۵۰ گرم، برگ سدر و یا میوه کاج το گرم هشت قاشق غذاخوری داروها را در یک ظرف با شش لیتر آب جوشانده سپس صاف کنید در یک طشت ریخته گرم گرم در آن بنشینید.بواسیر: گل ارمنی ۵ گرم، مازو ۵ گرم، موم ۵ گرم، تخم مورد ۵ گرم: داروها را نرم کوبیده موم را در پنجاه گرم روغن زیتون حل کرده سپس بقیه داروها را اضافه نموده بپزند تا به قوام )آید، شبها قبل از خواب شیاف استعمال نمائید (با یک قطعه پنبه به اندازه فندق)-بواسیر بچه ها(خروج مقعد): کندر ۵ گرم، گلنار ۵ گرم، موم ۵ گرم، گل ارمنی ۱۰ گرم، جفت بلوط ۵ گرم، کتیرا ۵ گرم همه را نرم کوبیده قبلاً موم را با دو استکان روغن زیتون حل کرده، بقیه داروها را اضافه نموده بپزند تا خمیر شود و مثل بالا عمل نمایند.

بواسیر کودکان

-مقداری میوه کاج را جوشانده روزی ۲ مرتبه صبح و عصر در آب بنشینند.-کندر ۵ گرم، مرمکی ۵ گرم، مصطکی ۵ گرم، ریشه انجبار ۱۰ گرم، گل ارمنی ۱۰ گرم، گلنار ۱۰ گرم، تخم مورد ۵ گرم، گل سرخ ۵ گرم همه را نرم کوبیده در موم حل کرده استعمال نمایند یا با روغن زیتون ضماد نمایند-مغز ناخنک ۵ گرم، گل خطمی ۵ گرم، پوست خشخاشی ۵ گرم، تخم کتان ۱۰ گرم، نرم در سائیده با سفیده تخم مرغ مخلوط کرده استعمال نمائید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد