گیاهان مفید برای انواع بیماریها / قسمت سوم


گیاهان مفید  برای انواع بیماریها  / قسمت سوم
مفید برای خالهای ریز صورت پوست شلتوک برنج - ناخنک - زنبق سفید - پونه - سوسنبر- ترب سیاه - جعفری مفید برای نظافت صورت خیار سرازیانه - سرو کوهی - بنفشه فرنگی - بلوط - رازیانه مفید برای ترشی معده مریم نخودی - بلوط - ریحان - لیمو - سیب زمینی - عرق نعنا- عرق آویشن شلغم مفید برای تحریکات چشمبخور چای - بارهنگ ریحان مفید برای تهوع خاک شیر - تیول - رازیانه - کنگر - بلوط مخصوصاً بریا قی خونی مفید برای استسقاءمفید برای جوش های پوست و صورت بنفشه - بابونه - بخور بابونه - چای کوهی - گزنه مفید برای نقطه های صورتناخنک - زنبق سفید - پونه - سوسنبر- جعفری مفید برای چربی خون آب کدوی مسمائی - سیب - انار - موسیر- گزنه - گلابی - از گیل موسیر - بومادران مفید برای خونریزی بینیگل تلفونی - بومادران - بلوط -گزنهمفید برای چاقیکدوی مسمائی - چوبک - انگور - فندق – رژیم انگور - رژیم کشمش - گرمک -مفید برای خونریزی لثه هامازو - سیب - بلوط - شیرین بیان - آب لیمو - مازومفید برای درج  عضلاتبابونه - شیرین بیان - آب کدو - بلوط - پای شیر - تره تیزک بولاغ اونیمفید برای سوختگیبارهنگ - چای کوهی - سیب زمینی پیاز-گل همیشه بهار - شاه اسپرم - هویجمفید برای عرق النساشالک - نمک طعام - همیشه بهار کوهی - سوسن زردمفید برای سیاه سرفهانجیر - آویشن - اسطوخدوس - گل گندم - بنفشه - رازیانه - ریحان - سیر - والک - شقایق - شلغممفید برای شوره سرگزنه - مس و روی - برگ چغندر - بابونه – ختمیمفید برای صدا کردن گوشپیاز - از گیل - زنبق - کاکوتی - شاه پسند وحشیمفید برای تپش قلبسنبلی طیب - سیر صحرائی - همیشه بهار کوهی - بنفشه عطری - خردلمفید بری فشار خون تمشک - توت فرنگی - ذغال اخته - زیتون - زرشک - سنبلی طیب - سیر - موسیرگلابی - والکمفید برای قولنج اسطوخدوس - پرتغال - نارنج - جو - خشخاش - رازیانه - ریحان - زیتون - سوسنبر -کرفس - فندقمفید برای کرم کدو تخم کدو - گردو - ریشه انارمفید برای کرم معده افسنتین - ریشه انار - بیدمشک - پونه کوهی - سیر - کدو کلم - عرعر - شاه اسپرم - بومادران - اسپند - بارهنگ - گردو گل آفتاب گردان - سیر صحرائی - هویج مفید برای سرماخوردگی شاه پسند وحشی - گیلاس - گل کلم - علف هفت بند - شیرین بیان -- شقایق بولاغ اوتی - سیر - سنبل ختایی - خشخاش - کوکناز - تره فرنگی - گلی تلفونی - بنفشه - برگ بو - کاکوتی - آقطی مفید برای بحران های کبدی گل همیشه بهار- گردو - علفی هفت بند - سوسنبر-مرزنجوش - زیتون - زرشک - بیدمشک - ریوند - ذرت - چوبک - جو - پیاز - پونه - کاکوتی مفید برای معالجه اسهال ساده و خونی شاه پسند وحشی- گل نسترن - به - انار - سیب کال - گلی تلفونی - پونه کوهی - تمشک - والک - توت فرنگی - جو - ریحان - ریوند چینی - زرشکی سگزنه - بومادران - ذغال اخته - سیب زمینی - فندق - کلم - کدو حلوایی - گلابی - شاه اسپرم - بلوط - موسیر- پیاز - آس - بابونه - شاه بلوط - بارهنگ - هویج - گل گندم - پنیرک - ریواس - ریشه ریواس - گل میخک - انگورمفید برای اسهال بچهاز گیل - به - هویج - بارهنگمفید برای اگزمابرگ و پوست سبز گردو - گردوی جنگلی - علف هفت بند - سیب زمینی - بیدمشک - بنفشه فرنگی - بنفشه معطر - بلوط - مازومفید برای معالجه اختلالات قاعدگی زنانشاه اسپرم - گل همیشه بهار - گزنه - فندق - سنبل الطیب  - رازیانه - جعفری - تمشک -گل تلفونی - بیدمشک - برگ بو - بابونه - برنجاسب - آقطی - شاه اسپرم یا کلیل کوهی - کاکوتی - افسنتین - از گیل -زیره سیاه - نعنا - چای کوهی.مفید برای معالجه رقیق شدن خونلیمو ترشی - لیمو شیرین - آبلیمو و سایر میوه های ترشی - کاهو و سایر سبزیجات خوراکی و خورشتی مخصوصاً کرفس - کاسنیمفید برای رفع بی خوابیگل نسترن - سیب - گلابی – شقایقی - سنبلی طیب - خشخاشی - برگ زیتون - بیدمشک - کاکوتی – افسانتینمفید برای موی سرگزنه - بابونه – ختمی - تخم پیازمفید برای باز شدن ادرارآب ترب سیاه و سفید - هویج - ذغال اخته - مارچوبه - دم گیلاس - گل نسترن - شیرین بیان - توت فرنگی - سالک - جعفری - بارهنگمفید برای معالجه بواسیردود اسفند - ذغال اخته - انگور قرمزمفید برای بوی بد دهانسیر - موسیر - نعنای خشکمفید برای بی اختیاری ادراربلوط - شاه بلوط - پونه - مالواشگیاهان مفید  برای انواع بیماریها  / قسمت اولگیاهان مفید  برای انواع بیماریها  / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد