گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت چهارم


گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت چهارم

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی

درمان ورم لوزيتن

-بصورت مالیدن باپر در روی لوزه ها: آب تاجریزی بزر و برگ گل، صمغ عربی و کتیرا، نشاسته، انزروت، گل نار، مازوج سائیده در سر که بوسیله پر بر آن مالند. آب انار ترش رب غوره(در عسل بهتر است)، آب پز گل و سماق با یک ششم آن عسل بپزد و منعقد شود بخور بوسیله ساقه های شبت (شوید) برای ترنجیدگی دادن به زبان کوچک بسیار مفید است. افشره انار شیرین که با پوست کوبیده همراه یک ششم آن عسل غلیظ از مالیدنی های مفید است و باید پیوسته بعل از غرغره های گیرنده(تانن دار و شهد دار، ويسکوزيته زیاد)ہا آب گرمغرغره کنند که سختی را نرمی دهد و نمی گذارد که از گیرندهها سفت شود.- مازوج و زاج بلوری و نمک از همه قوی تر است.- اگر ورم سودائی است مازوج کال یک جزء:زاج سرخ و سماق هر یک سه جزء و یک سومجزء و نمک برشته بیست جزء-داروی خوب برای هر وقت و حالتی: شب یمانی (زاج) سه جزء و بزر گل ۲ جزء، کوشتهیک جزء بوسیله پر یا آلت بالا برنده زبان کوچک ضماد کنند.-اگر ورم سخت شد و دوام یافت صمغ انگدان بهترین داروست.-خوردن انجیر با عسل جهت گلودرد نافع است.-جهت رفع گلودرد: آنژین و آفت چندین بار در روی آب لیمو مخلوط با آب و عسل غرغره نمائید سکنجبین عسل مخلوط با آب جهت غرغره و ضد عفونی گلو مؤثر است.

آبسه و پیله دندان چرکی

- صمغ درخت را با ماست گاو، خمیر نموده با آتش گرم نمایند در پای پیله دندان نگاه دارند سرباز خواهد کرد.-پوست انار شیرین را برداشته پیه داخلی آن را تراشیده پوست نازک قرمز را روی پیله گذاشته سرباز خواهد نمود. -اگر تورم زیاد داشت زالو انداختنی از خارج یکی دو عدد مفید است زیرا خونهای کثیف را مکیده درد دندان ساکت می شود.-نشاسته را پخته و داغ داغ داخل دهان نگهدارند چند بار تکرار شود. - گل خطمی را با گل بابونه و ریشه خطمی و شاه تره بجوشانند و صاف نموده در هر صد گرم آب ۳ گرم اسید بوریک مخلوط پای دندانها نگهداری کرده و بعد غرغره نمایند پیله سرباز خواهد نمود. -موقع دندان درد یک لپه سیر در گوش طرف دندان بگذارید ساکت خواهد شد. -شیره درخت انجیر بطور موضعی باعث تسکین درد دندان خواهد شد.-جهت محکم نمودن لثه ها عسل را با سرکه انگور مخلوط کرده و بر لثه ها می مالند و ماساز می دهند تکرار این عمل چند بار در روز چرک لثه ها را زایل و گوشت به مرور ترمیم مییابد. -برای جوش دهان مضمضه جوشانده شاهتره، مضمضه گشنیز، جویدن برگ تمشک، مضمضه و نگاه داشتن آب میوه ترش آن، جویدن برگ و ساقه بابونه، جویدن مغزپسته برایجوش دهان مفیدند.- برای التهاب مخاط دهان شاه توت مفید است.

درمان جوش زدن زبان 

- آب گشنیز تازه در دهان بمالند- آب فلوس در دهان بمالند.- گل انار جوشانده آب آن را در دهان گرفته و مضمضه نمایند و بیرون بریزد لیموترش رافشرده آب آن را میل نمایند.-تمر هندی وزرشک را جدا یا باهم دم نموده میل نمایند نفع خواهد داد .-برای طاول دهان در اثر سوختگی لعاب اسفرزه را مضمضه کند.-برای جوش داخل دهان دم کرده گشنیز دو مثقال و کوکنار دو مثقال و گل ختمی دو مثقالروزی چندین بار دهان شستشو شود- درمان دیفتری :انداختن زالو زير گلو برروى ورمآب شاه توت را با آب گشنیز و آب تاجریزی و آب سماق جوشانیده در هر ۵ دقیقه .یک بار غرغره نمایند قره قوروت (قارا) را حل نموده وصاف کنند از داخل به دور حلق بمالندآب گشنیز را با آبغوره مخلوط نموده و غرغره نمایند. و آب آن را بیرون بریزند. .-گل نار فارسی، پوست خشخاش، تاجریزی، تخم گشنیز، ریشه اصل سوسی (شیرین بیان)مغز فلوس از هر کدام به مقدار مساوی بجوشانند وصاف نموده کمی میل نمایند. هر سه ساعت یکبار غرغره نمایند.دربرفک دهان مخلوط عسل و موم را بجوید.اثر عسل بصورت غرغره در درمان گلودرد و سرفه های تحریکی مؤثر است.دم کرده قسمتهای هوائی گیاه مریم گلی برای ضد عفونی دهان و دندان مفید است.-در درمان آبسه دندان کمی سیر پخته را باشیر مخلوط نموده و به صورت خمیر در آورید وروزی دوسه مرتبه روی ان قرار دهید .

درمان خونریزی لثه 

دم کرده برگ درخت زیتون به صورت شستشو، مالیدن روغن زیتون روی لثه-جهت درمان آفت: شیره توت سیاه Morus nigraرا بصورت خشک شده یا تازه دردهان چند دقیقه نگه دارید-پنج گرم برگ گردو را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشد سپس صاف کرده روزی سه بار دهان را با آن شستشو دهید. -جهت رفع درد دهان والتهاب گلو: گلنار یک قسمت، غنچه گل سرخ یک قسمت، ناخنک یک قسمت، برگ مریم گلی یک قسمت، عصاره شیرین بیان یک قسمت، آب به مقدارکافی داروها را (بجز عصاره شیرین بیان) باهم در آب جوشانده وصاف کنید سپس عصارهشیرین بیان را در جوشانده صاف شده حل کرده و حاصل را به صورت غرغره استعمال کنید.

 تسکین درد دندان

عاقرقر حا یک قسمت، برگ نعناع یک قسمت، گلنار یک قسمت سرکه به مقدار کافی : داروها را در سرکه جوشانیده و سپس حاصل را صاف و مزمزه نمائید.خولنجان و بیخ هلیمون مسکن دندان درد است و به صورت سنتی مصرف می شود.جهت تسکین درد دندان: خریق سفید یک قسمت، عاقرقرحا یک قسمت، نعناع یک قسمت، آب به مقدار کافی .داروها را در آب جوشانده صاف کرده و به صورت نیم گرم مزمزه کنید.گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت اولگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت دومگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت سومگیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد