یافته های بالینی و درمان کانسر های حالب و لگنچه


یافته های بالینی و درمان کانسر های حالب و لگنچه

یافته های بالینی و درمان کانسر های حالب و لگنچه

 

یافته های بالینی
  1. A) علائم و نشانه ها . شامل هماتوری آشکار (در ۷۰۹۰٪ موارد) درد فلانک (در ۸۰-۵۰٪) موارد میباشد که ناشی از انسداد حالب به علت لخته های خون یا قطعات تومور است. علائم تحریکی بی اشتهایی و کاهش وزن، همراه متاستاز دیده می شوند. گاهی هپاتومگالی، توده بزرگ ناحیه فلانک و لنفادنوپاتیسوپراکلاویکولاریا اینگوینال دیده می شود.
  1. B) نشانه های آزمایشگاهی
همانند کانسر مثانه هماتوری و در صورت عفونت، پیوری و باکتریوری دیده می شود. یافته های  imaging  در IVU نقائص پرشدگی داخل مجرا، آشکار نشدن یکطرفه سیستم جمع کننده ادرار و هیدرونفروز دیده می شود. پس از دیدن این ضایعات جهت افتراق آن عواملی مثل سنگ های غیرحاجب، لخته خون، نکروز پاپی و ضایعات التهابی قارچی یا TB نیاز به انجام پیلوگرافی رتروگراد و .جمع آوری نمونه جهت سیتولوژی دارددرمان شامل نفر و یورترکتومی همان طرف می باشد. در تومورهای grade پایین و محدود، میتوان reSection را به کمک اندوسکوپ انجام داد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد