یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت اول


یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت اول

یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است

 یکی از اصلاحات اساسی در وجود انسان که سرمنشاء سلامتی کاملی میباشد جلوگیری از یبوست است که مسبب دخول سم در بدن می شود و برای رفع یبوست دو برنامه بشرح زیر در نظر گرفته شده. یکی جلوگیری از دخول سم در بدن و تربیت بدنی، و یکی جلوگیری از دخول سم در بدن و تربیت اخلاقی، اما راجع بمواظبت جسم ابتدا باید اعضای بدنرا از تمام سمومی که بتانی و به مرور زمان در آنها نفوذ یافته و آنها را آلوده کرده تصفیه نمائید و بعد اعمال غدد مترشحه داخلی را بسیر طبیعی واداشته و در محافظت آنها بکوشیم. میتوانید بجرئت بگوئید که در مردم متمدن کنونی در هر ده نفر آنان یکنفر مبتلا به یبوست مزاج هستند و بدیهی است سببش این است که در روز دو سه دفعه رودههای خود را از موادی که محتوی است تخلیه نمیکنند یعنی بعد از هر غذا یک دفعه. و افعال معدی آنها غیرمنظم و در وقت معینی انجام نمیگیرد. ماندن طولانی مواد در روده بزرگ میلیاردها میکروب که در سموم بدن پنهان هستند تولید میکند آنوقت است که این میکروب ها در خون داخل شده و با نهایت تأنی تولید سمومی میکنند که در نتیجه اغتشاشات مزمنی روی میدهد از قبیل  حوادث عصبی، اغتشاش در هضم، در گردش خون، در تنفس، در روده ها و غیره میباشد. علل یبوست مختلف است اغذیه مخالف صحت که قبلاً گفته شد چه چیزهائی هستند اغتشاش در هضم بواسطه قلت ماده صفراوی و عملی هضم غده در قیه ورم قولون مزمن مخاطی قولون تغییر شکل یا امتداد بی نهایت قولون (معیوب شدن قوه تولید و غیره) استرخاء احشاء بطنی و سستی نساج احشاء و عضلات متعلق بشکم زیادهروی در مسهل ها، تنقیه ها، کارکن های قوی که تولید یبوست میکند (دکتر کاهلین ژر) در خصوص مسهل چنین میگوید: تحریک روده ها بواسطه مسهلی بقدری بیهوده است که مثل این است که کسی شلاق به اسب خسته برای برپاخاستن بزند. این عادت خطرناک است برای مداوای یبوست باید بطریقی متوسل گردید که دوایش بی اذیت و مخالف بهداشت نباشد خوردن مسهل بدون شناختن مرضی کار عاقلانه نیست بنابراین قبل از پرداختن بدرمان باید مرضی را تشخیص داد و مدفوع را تجزیه کرد و نیز رودهها را در معرض معاینه رادیوسکوپی قرار داد تقریباً یبوست در نتیجه غذای مخالف صحت و تربیت غلط عمل تخلیه تولید می شود باید گوشت، ماهی، تخم مرغ، شیر، قند نخورید بالاخره غذاهائیکه کمتر مواد مدفوعی داشته باشد. مشاغل روزانه بقدری شما را بخود مشغول میکند که برای حاجت که معمولاً بعد از هر غذا آشکار می شود وقت کافی نمی کنید و کم کم رودههای خودتان را تنبل می کنید. پس ناگزیر از تجدید تربیت خود هستید وسائل این امر متعدد است ولی هر یک از آنها به تنهائی برای شما مؤثر نیست بلکه باید تمام آنها را با یک مرتبه کار انداخت یا لااقل قسمت عمدهای از آنها را در اولین وهله باید عادت کنید که بعد از هر غذا بمستراح بروید و اگر یبوست مزاج شما اینطور نباشد باید وسائلی  برانگیزید و تمرین هائی بنمائید که رفع یبوست بشود و مزاج شما از یبوست . رهائی یابد و اگر لازم میدانید از شیافهای گلیسرینی بکار ببرید (دکتر لون) توصیه میکند از کمپرسی گرم که شیاف را حل نماید استعمال کنید و مالش ارتعاشی روی ستون فقرات بنمائید و یکی هم ورزش بطنی است. یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت دومیبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد