یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت دوم


یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت دوم
ورزش بطنی شامل تمرینات سودمندی است که باعث فشردن رودهها و نیرو بخشیدن بعضلات بطنی و حجاب حاجز میں باشد. تنفسی عمیق راه رفتن، اقسام ورزشی ها مانند مسابقه دو، جست و خیز، شناوری، زورق رانی، تنیس، اسکی، باسکتبال و غیره، حمامهای آفتابی در تابستان و استفاده از اشعه های ماوراء بنفش و در زمستان آبهای گرم معدنی تماماً برای رفع یبوست سودمند است. عمل تغذیه باید از روی اسلوب بهداشت صحیح باشد. غذاهائی باید بخورید که مدفوعش کمتر باشد مواد مرطوبی رودهها را فشرده و عمل تخلیه بدن را منظم میکند. سبزیها و مرباها و میوههای پرآب که با پوستش کاملاً شستشو شده باشد بجوید انجیر، نان بیات که کاملاً پخته شده باشد (نان برشته) بسیار سودمند است و نیز میتوان چند عدد آلو درشت و پرگوشت باشد. ۴۸ ساعت در آب سرد خیسانیده و بعد از هر غذا ده عدد از آنها را صرف کنید با تمرهندی که آنهم مانند آلو همین خاصیت را دارد استفاده نمائید. اگر تمام دستورات بالا مفید واقع نشد آنوقت برای بیدار کردن روده قولون و سهولت های تخلیه بدواهای بی اذیتی بپردازید: از قبیل مواد لزج دار نباتات مانند دانه کتان، به دانه عناب و سپستان و غیره مداومت در خوردن آنها ثبات قدم بخرج دهید و بعد از خوردن هر غذا بمستراح بروید اگرچه قضایی حاجت هم نباشد تا عادت شود و این امر فقط بوسیله تغذیه منظم و تربیت بدنی که گفته شد میسر خواهد بود این بود نظر دکتر لون. البته مسهل بموقع باید استعمال شود ولی نباید عادت شود، و این را هم بدانید که ابداً در رفع یبوست تأثیری ندارد مسهل فقط بمنزله اولین دفاع از  مسموم شدن بدن میباشد و نباید خوردن آن تکرار شود. اگر از دخول سم در بدن و بروز دردسر شقیقه رنج می برید و مخصوصاً با این وضع اگر چاق هم هستید  . بهترین مسهل برای شما سنا یا منیزی است که در آب ریخته میل کنید و آب آنرا مصرف نمائید و در آنروز نباید غذای سنگین یا مایع بخورید فقط به عصاره نباتات یا میوه ها قناعت ورزید و حتی فردای آنروز هم از مواد مایع بپرهیزید. اینک که معلوم شد که جگونه بر علیه یبوست باید جنگ کنید و نیز بسیار مفید است که همیشه رودهها را ضد عفونی کنید برای انجام این منظور بدستور ذیل عمل کنید: مواد شیردار مایع منجمد تجارتی یا تهیه شده در منزلتان یاد تازه مایه های خمیر و غیره کاربن نفتال واکسنها را بطور متناوب و بدستور پزشک باید بکار برد.یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت اولیبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد