یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت سوم


یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت سوم
یبوست را بازیچه نگیرید که سبب تولید بیشتر امراض مزمن میباشد که مهمترین آنها سرطان است سرطان معده، روده، معاء مستقیم رحم، سینه تقریباً بواسطه همین سبب بروز میکند و هر سبب دیگرش (توقف معائی سبز من) یعنی (یبوست دائمی) که بواسطه یکی از علامات ذیل تشخیص داده می شود. آپاندیس مزمن، ورم قولون، سلولیت، کولسیستیت نزله، بزرگ شدن غده در قیه، ورم پستان مزمن، ورم لوزالمعده، عرق فراوان دیسمنوره، آمنوره، استریلیته، درد اعصاب، صداع شقی و خستگی، ضعف اعصاب و اعمال بدن، ضعف قوای روحی، پیوره، هضم باطی، سوء هضم، نفس متعفن، طپش قلب، انحراف ستون فقرات، درد مفاصل و غیره. اینها مطالبی است که پروفسور ویکتور پوشه فرانسوی میگوید و در پایان اضافه میکند که ۳۵ سال است که مشغول تجارب جراحی هستم و مخصوصاً در جهاز هاضمه، کبد، معده، روده ها، تخصص یافته ام و مطمئنم همین یبوست است که مرا مورد مراجعه عموم قرار داده است." نان کاملی: نانی که معمولاً بنام نان کامل فروخته میشود فقط اسمش نان است.اغلب نان را با آرد سفید درست میکنند و کمی چاودار و سبوس بدان میافزایند. آنهم خیلی معدود، این مخلوط نامطبوع و ثقیل الهضم است که تولید یبوست میکند و هیچ ارتباطی با نان کامل: (که آرد آن وسیله آسیاهای سنگی که با آب بحرکت درمیآید) ندارد. آرد نمودن نان مخلوط با چاودار و سبوس نه فقط محتاج بعمل مخصوصی است بلکه برای اینکه بحالت آرد سفید یا نرم درآید باید از مراحل بسیاری وسیله آلات و ادوات مخصوصی که با برق و یا غیره کار میکند بگذرد در اینصورت مواد زنده گندم را سوزانده و از بین میبرد.ولیکن آردیکه وسیله آسیاهای سنگی بدست میآید با آرد سفید بهیچ وجه قابل مقایسه نمیباشد. نان کامل و حقیقی که هم مقوی و مغذی و هم از حیث طعم و عطر بسیار خوب است و سریع الهضم که یبوست هم نمی آورد: نانی است عالی و کامل . شما هم اگر بتوانید نان کامل تهیه کنید تردیدی بخود راه ندهید و از آن استفاده نمائید تمام کسانی که مبتلا به یبوست هستند باید از این نان بخورند." ولی نان گندم بسیار سفید و عاری از سبوس خوب و مقوی نمیباشد. زیرا آرد گندم که سبوس آنرا نگرفته باشند مناسبتر است. چون بعضی مواد معدنی لازم برای بدن انسان در غلاف یعنی پوست گندم است که بطور سبوس دور ریخته می شود. و اگر آرد را با سبوس نان درست نمایند آنوقت نان کامل است و همچنین نان گندم مخلوط با کمی چاودار که در هر دوی اینها قوت غذائی اش بیشتر میباشد. اما نکته مهم بهداشت که در تهیه نان عموم مخصوصاً برای بیمارستانها و مسلولین و بیماران دیگر باید مراعات نمود این است که از گندم بید زده و خراب شده و آرد کهنه نان درست ننموده و حتی الامکان نان تازه بتازه پخته وبرشته نمایند. اگر کهنه یا نپخته و خمیر باشد باعث ایجاد اقسام سوء هاضمه و بلکه اسهال خواهد بود یکی از علل سوء هاضمه از اینجا ناشی می شود."یبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت اولیبوست سرمنشاء دخول سم در بدن است/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد