یبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت دوم


یبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت دوم
حال ببینیم چطور باید با یبوست مبارزه کرد و آنرا مغلوب ساخت و از مرگ رهایی یابیمرعایت قواعد بهداشت کلی برای عموم: مبتلایان به یبوست بار بمستراح برود و هر کودکی سه بار تا اینکه عادت کند اگر احتیاج بتخلیه کامل نشود. باید داخل موضع را با قدری روغن و ازلین و امثال هم قدری چرب و لحظه ای صبر نماید فوراً عکس العمل طبیعی که بخواب رفته بود احساس خواهد شد باید اغذیه ای خورد که ویتامین های زیادی داشته باشد ویتامین های میوه خام و سالاد زور و قوت روده را حفظ میکند. سلولزی که در پوست میوه ها و غلات مانند لوبیا و نخود و قسمت پرگوشت سبزیها و سالادها وجود دارد. فضولاتی تولید میکنند که داخل روده ها را ماساژ می دهد و آنرا تحریک کرده و انقباضات آنرا تسهیل می نماید.گوشت و ماهی و تخم مرغ و شیر دارای سلولز نیستند یعنی اغذیه هستند که تولید پیوست مینماید و برعکس سالاد و نان کامل و سبزی های تازه و یا خشک و میوه ها با پوستشان رودهها را تحریک میکند و اغذیه ای هستند .یبوست نمیکنند بلکه مزاج را هم لینت میدهندژیمناستیکت شکمی: تمام تمرین ها و ورزشهائی را که بر عضلات  شکم تأثیر میکنند باید بجا آورد خواه تنیس باشد و خواه شنا یا طناب بازیگل و باغچه کاری و راهپیمائی که روده ها را مرتب و منظم میکند. هیچ کس نباید خود را از آنها معاف بدارد. برای همه کسی ممکن و واجب است. شهرها باندازه کافی راه نمی روند. در صورتیکه ساکنان شهرها اغلب گوشه نشین و عزلت گزین هستند. باید بیشتر پیادهروی کنند در میان تمرین ها و ورزش های بدنی، ورزشی هست که بالاخص باید به گوشه نشینان و کسانی که استعداد نام دارد: باین ترتیب که بشکم دراز بکشید. دستها را پشت گردن بگذارید پاها را کمی از زمین بلند کنید و سعی نمائید که بدین طریق فقط به مدد حرکات عضلات شکم پیش بروید. در وهله اول مشکل و سخت بنظر میرسد ولی کم کم انسان عادت میکند. بمدد این اعمال که عادت کوچکی باید بر خود تحمل نمود شکم آزاد خواهد ماند و اما کسانی که سخت بیبوست مبتلا هستند باید به طبیب رجوع کنند کاملاً پرهیزکنند و در تحت نظر یک متخصص ژیمناستیک شکمی را بکار  می برندگاهی این اشخاص بواسطه یبوست مسموم میگردند و آنوقت است که محتاج عمل جراحی می شوند (اما راجع به ). استعمال مسهل: مسهلی کوچک و مختصر نباید خورد و اشخاصیکه مسهل کوچک را گاه بگاه و حتی اغلب اوقات منظماً میخورند نباید وجود داشته باشد. این مسهل مختصر و ملین البته روده شما را بیکبارگی همان روز که آنرا میخورید خالی میکند ولی بر علیه یبوست مبارزه نمی نماید برعکس یبوست را زیاد می کند. زیرا مانع آنست که روده و وسائل طبیعی خویش را بکار برد این  مسهل ها را وقتی باید استفاده کرد که فردای ان روز شخص تحت عمل جراحی قرار گیرد اما مسهل خوب ممکن است شخصی یک سال یاد بار احتیاج بخوردن آن پیدا کند خاصه وقتی که زبانش بار دارد و مبتلا به سردرد می شود و چشمانش زردی پیدا میکند و بطور خلاصه جهاز هاضمه اش حقیقتاً مریض است آنوقت شخص ۴۰ الی ۶۰ گرم سولفات دوسود یا منیزی در نیم لیتر آب حل میکند و یکسره سر میکشد. روز مسهل خوردن باید روزه گرفت که نکته اصلی است و گرنه بهیچ نتیجه کاملی نمیتوان رسید منظور از مسهل خوردن خالی نمودن روده است.یبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت اولیبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد