یبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت سوم


یبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت سوم
اما نکته دیگری هم هست و آن عبارت از دفع عفونت و سموم که جز با امساک کاملی که همان روزه است از خوراکیهای سخت، و جز با شستشوی صحیح داخلی بدن موفق نمیتوان شد پس مسهل قوی و زیاد بنوشید تا خود را خوب از درون بدن پاک کنید.چای کمرنگ و دمکردنی و جوشانده سبزی بمقدار کم عصاره میوه را بدون قند و شکر می توانید میل کنید. فردای آنروز همین طور و روز بعد هم به همین نحو از روز چهارم باید بیک رژیم نباتی قناعت کرد. بطور خلاصه یا مسهلی قوی آنطوریکه گفته شد بخورید یا ابداً مسهل نخورید برای معلومات بیشتر بکتاب افکار و نصایح دکتر پوشه فرانسوی مراجعه کنید.  بیماران زیادی داشته ایم که با رژیم انگور توانسته ایم آنها را از بیماری یبوست های مزمن نجات دهیم که سالها همه جور معالجه کرده و موفق نشده بوده.وقتی معالجه با انگور را شروع کردهاند بکلی معالجه شده و شفا یافتهاند. (در صورتیکه برابر با دستور پروفسور کاپو که جداگانه مفصل در این کتاب بنام معالجه با انگور نوشته شده عمل شود) این بیماران طبق دستور ما در هر وعده یک کیلو تا دو کیلو انگور را با پوست و هسته خوب جویده و خورده اند.در یونان باستان یبوست و خشکی مزاج را با انگور معالجه میکرده اند.در عصر حاضر پزشکان فرانسوی در (کوت داژور) واقع در جنوب فرانسه در ایالات میدی ان را اجرا  می کنند و همچنین پزشکان مشهوری در ایتالیا و اسپانیاپرتقال، آرژانتین طرفدار معالجه یبوست با انگور هستند. اخیراً این نوع معالجه در کشورهای متحده آمریکای شمالی که مظهر طب جدید است رواج کامل یافته و بسیاری از بیمارستانها آنرا درباره بیماران عمل میکنند در معالجه یبوست با انگور بدنرا حاضر نمود زیرا باید احتیاج بدن را بخوردن در نظر گرفت نه اینکه بزور و اجبار خورد؟ برای اینکه اشتها باز شود باید یک یا دو و یا سه روز، روزه کامل گرفت و استراحت کامل کرد و باید در این دو سه روز هر ساعت کمی آب خورد و هر روز دو یا سه بار دوش گرفت و به گردش در هوای آزاد پرداخت و بعد از این دوره باید هر روز پنج تا شش کیلو انگور می شود خورد برای اینکه تخلیه مدفوع شروع شود ما توصیه میکنیم که انگور را پس از شستشوی کامل با گلابی تازه یا تمرهندی جوشانده یا آلوی خشک یا تازه که خام یا پخته باشد ترکیب کنید همینطور برای کمک می توانید انگور را با پرتقال، توت فرنگی، آلبالو، گیلاس مصرف کنید (بشرط جویدن کامل) بطوریکه قبلاً هم گفته شده این میوه ها با انگور که ترکیب شود بوجود انسان سازگار است. وقتی در روزهای اول یا دوم یا سوم موفق شدید تخلیه مدفوع را انجام دهید میتوانید انگور را بمیزانی که تعیین کردهایم مصرف کنید البته انگور تنها و چیز دیگری با آن نباید خورد یک ماه یا دو ماه که گذشت و کار رودههای شما منظم که شد میتوانید یک غذای خود را از گندم پخته با پوست خودش و پیاز ترتیب دهید. (دومنیکو آستورگا) یکی از فرماندهان ارتش در آرژانتین که به گیاهخواری معروف است بیش از پنجاه سال است با رژیم انگور و خوراک گندم پوست نکنده پخته در معالجه یبوست موفقیت های عظیمی را بدست آورده از است ما هم در اینجا به بیمارانی که مبتلا به یبوست دائمی هستند توصیه را می کنیم که دوره صغیر رژیم انگور را با میوههای دیگر بگیرید و بعد از اینکه شش روز فقط رژیم انگور داشتید سوپ گندم کامل و نان کامل برشته را مصرف کنید این طرز تغذیه نه تنها یبوست آنها را معالجه خواهد کرد بلکه به آنهاتندرستی کامل خواهد داد.یبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت اولیبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد