یون های منفی در مقابل یون های مثبت و تاثیر ان ها در روحیه


یون های منفی در مقابل یون های مثبت و تاثیر ان ها در روحیه

یون های منفی در مقابل یون های مثبت و تاثیر ان ها در روحیه

 محیط زیبا تأثیر مثبت بر سلامت و رفاه انسان دارد. جدا از تحریک فیزیکی فکر برخی محیطها ذراتی به نام یون دارند که می توانند، بسته به نوع و مقدار یون های موجود در محیط، تأثیر مفید یا مضر بر سلامت جسمانی و روانی فرد داشته باشند. یونها ذرات دارای بار الکتریکی هستند. میتوانند مثبت یا منفی باشند و نتیجه تابش طبیعی از خورشید، زمین، آب، رعدوبرق و سایر منابع انرژی جز هستند. یون های منفی وقتی ایجاد می شوند که یک الکترون به مولکول اکسیژن متصل شود. اینها توانایی تازه و با طراوت کردن هوا را دارند. یون های مثبت تأثیر متضاد دارند، و باعث احساس خستگی و کسالت می شوند. اثرات پرتوهای کیهانی، تابش خورشیدی و مواد پرتوزای موجود در خاک مثل رادون و تورون، همه به طور مستقیم یا در اثر برخورد با مولکول های جو و گازها، باعث میشوند تا مولکول های آنها الکترون گرفته یا از دست بدهند و به شکل یون مثبت یا منفی درآیند. هوای طبیعی، و به خصوص آبشارها، باعث تولید یون منفی می شوند (دوست خوب).هر دو نوع یون های مثبت و منفی میتوانند با هم در هوا باشند، چون با تعداد زیادی مولکولها از هم جدا می شوند. یونها بر فرایندهای جسمانی، مرضی و روانی تاثیر دارند. از نظر زیست شناسی، یونها میتوانند در تحریک غدد داخلی، تولید آنزیمها، هورمونهای عصبی مغز، تعادل هورمونی در بدن، گردش خون، ریزسازواره ها تاثیر داشته باشند.یونهای منفی رشد گیاهان را تحریک میکنند. اینها تأثیر مفیدی بر تولید مثل و درمان بیماریهای ناشی از وجود هوای آکنده از یون مثبت، مثل باد خشک، دارند. فکر کنید در چنین هوایی چه احساسی داشته اید. وزش باد خشک و سوزان را تصور کنید. آیا چنین بادی شما را عصبی و مضطرب نمیکند؟ علت آن وجود یون های مثبت فراوان در آن است (دوست بد).حال باد پاک و خنکی را تصور کنید که از دریا به طرف شهر میوزد. این باد پر از یون منفی (دوست خوب) است. به همین دلیل در این نوع هوا احساس می کنید پر از انرژی، سالم و سرزنده هستید. هوا، بسته به نوع انرژی یا یونهای موجود در ان، میتواند تاثیر مثبت یا منفی بر سلامت جسمانی و روانی داشته باشد.سنگ فرش خیابانها، خانه ها یا دفاتر دارای دستگاههای تهویه یا گرماساز، و هوای گیر افتاده در ساختمان های عایقکاری شده همه مانع تجمع یونهای مثبت شده یا آنها را تخریب میکنند. یونهای منفی (دوستان خوب) اثرات مفید زیر را دارند:- تمیز کردن محیط، با تولید مقدار کمی اوزون- تقویت سلامت جسمانی، روحی و روانی-بالا رفتن سلامت عمومی، بیشتر شدن اشتها، بهبود گردش خون و خواب آرامتر-اثر آنتیبیوتیکی قوی و تسریع ترمیم بافت-تسکین درد-ایجاد نشاط و تعادل هیجانات- انگیزه و اندیشه روشن تر و افزایش نگرش مثبت - اثر تعادل کلی بر فرایندهای درونی بدنفنگ شویی، یا فن چین باستان برای تعادل محیط اطراف، از انرژی یون منفی برای ایجاد محیطی مثبت و پر نشاط استفاده میکند.ما هنگام بودن در ساحل، نزدیک دریا، قدم زدن در طبیعت، در کوهها، در میان برف، در کنار ابشار، در بیابان یا سایر جاهای زیبا و طبیعی احساسی شادی و سر زندگی میکنیم. این تا حد زیادی به خاطر وجود یونهای منفی در فضا و کمبود یونهای مثبت در آن است.هر محیط پر از یونهای منفی، توانایی پیشبرد التیام، جلوگیری از بیماری وتقوبت روح و جسم و هیجانات را دارد. عجیب نیست که بسیاری آسایشگاه ها و استراحتگاه ها در کنار اقیانوس، در کوه ها یا نزدیک آبشارها ساخته شده اند. همین امروز در یک آبشار یا در دریا آبتنی کنید و هماهنگی زیبای بهبود در محیط پر از بار منفی را احساس کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد