یکی از شرایط لازم برای رسیدن به بلوغ استقلال و عدم وابستگی به والدین


 یکی از شرایط لازم برای رسیدن به بلوغ استقلال و عدم وابستگی به والدین

 یکی از شرایط لازم برای رسیدن به بلوغ استقلال و عدم وابستگی به والدین

  یکی از شرایط لازم برای رسیدن به بلوغ و نیز برقراری یک رابطه سالم، استقلال مادی و عاطفی (و عقلانی) است. اکثر افراد با ورود به جرگه بالغین به استقلال مادی می رسند و می توانند نیازهای فیزیکی خود را به تنهایی تأمین و برآورده کنند ولی متاسفانه برخی به بلوغ و استقلال عاطفی نمی رسند و به اصطلاح بندناف عاطفی شان را (خصوصا از والدین) قطع نمی کنند.  مفهوم استقلال عاطفی، کشف و پیدا کردن راه و روش خود برای مقابله با تنش های روحی روانی است؛ داشتن معیارها، باورها و ارزش های مختص خود است (می تواند موافق و یا متفاوت از دیگران و والدین باشد)؛ دیگران را عامل یا مسئول خوشبختی یا بدبختی خود نداستن است؛ عدم وابسته بودن به والدین برای تائید، صمیمیت و حمایت عاطفی است؛ اتکاء به نفس و رسیدن به این معرفت است که «من به مرحله ای از انسجام و تکامل عاطفی رسیده ام که میتوانم نیازهای روانی خود را برآورده کنم ولی مشتاق هستم تا احساساتم را با دیگران به شراکت بگذارم و اجازه بدهم قسمتی از من شوند»، فرد با استقلال عاطفی .- انتظار ندارد اگر او خوشحال نیست، دیگری نیز خوشحال نباشد (یا برعکس). - اگر عزیزانش یا دوستانش ناراحت هستند، احساس گناه نمی کند (و یا به دیگران احساس گناه نمی دهد) - بخاطر خشنودی دیگران (والدین، دوستان و ...) دست به کاری که خود غلط می داند، نمیزند و بالعکس. - دیگران را همانطور که هستند می پذیرد (مثلاً اگر در جشن فارغ التحصیلی والدین اش با همان لباس های ساده روستایی حضور یابند، بر هم نمی ریزد) - والدین خود را تنها منبع آرامش و راحتی خود نمی داند. - احساسات و عواطف دیگران را درک می کند (همدلی). - از نظر عاطفی هم گیرنده و هم دهنده بوده و قائل به متکی به یکدیگر بودن است و به مرحله غالب یا مغلوب نمی رسد.- از حرمت نفس خوبی برخوردار است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد