previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

۱۵۱ دستور گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم 


۱۵۱ دستور گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم 

۱۱۸۵ – طباشیر (سندها – منبر)

برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید می باشد.

۱۱۶ – طلا (سونه – شمسی)

مالش پودر آن برای مبارزه با موخوره مفید است.

۱۱۷ – عسل (شهد – انگبین)

برای مبارزه با طاسی همراه فلفل بمالید و مالش دهید.

۱۱۸ – عشبه (ملاش – تلی)

برای رفع موخوره مفید است.

۱۱۹ – عشقه (حلبوب – تال شاد)

برگ آن را در سرکه خیس کنید و بر موها ضماد کنید که برای مبارزه با کچلی مفید است.

۱۲۰ – عنصل (پیاز – پیاز دشتی)

جهت تقویت و رشد موها ۱۰ گرم عنصل را کوبیده و در یک استکان سرکه چند روز خیس کنید و بعد بمالید و برای رفع موخوره سوخته عنصل را با عسل بکوبید و با نطرون به مقدار یک چهارم در پارچه بندید و چند بار بمالید.

۱۲۱ – عود (انجوع -راد بوی)

برای جلوگیری از سفید شدن مو مفید است.

۱۲۲ – فاشرا (گشان – کرمه) ضماد فاشرا موهای زاید را از بین میبرد.

۱۲۳ – فلفل سبز و قرمز (بی بر – پلیل سبز)

برای تقویت و رشد موها مفید است.

۱۲۴ – فلفل سفید (سهنجه) همراه پیاز و نمک برای رفع موخوره مفید است.

۱۲۵ – فلفل سیاه (فلفل هندی – شاب)

با نمک برای موخوره و به تنهایی برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید است.

۱۲۶ – فندق (بندق – جلوز)

مالیدن روغن فندق برای رفع موخوره مفید است.

۱۲۷ – فیل گوش (لوف – برگ بابا آدم)

برای تقویت و رشد موها برگ بابا آدم را با ریشه بجوشانید و موها را شستشو دهید.

۱۲۸ -قان (توسی کوهی – سندر)

برای مبارزه با ریزش مو مفید است.

۱۲۹ – قره قات (سیاه دار – قراقاظ)

هفته ای ۳ بار شربت قرهقاط بنوشید تا شوره سر رفع شود.

۱۳۰ – قسط(صعیصو-کوشنه)

برای رفع موخوره قسط را با عسل و قطران مالش دهید.

۱۳۱ – قیصوم (مشک چوبان – اطمیثا)

برای رفع موخوره مفید است.

۱۳۲ – کاهو (خس – کاکتوها) برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید میباشد.

۱۳ – کبر(قبار – قساوس)

برای سیاهرنگ کردن موها ریشه سائیده کبر را با روغن و آب بجوشانید تا روغن بماند و آب بخار شود و بعد ضماد کنید و یا اینکه پوست ریشه کبر را در سرکه بجوشانید و موها را با آن بشوئید.

۱۳۴ – کرچک (بید انجیر – خروع)

مالش یا روغن آن قبل از خواب برای تقویت مژه مفید است و به تنهایی برای رفع شوره نافع میباشد و با کف دریا برای مبارزه با موخوره مفید است.

۱۳۵ – کرفس (سالیون – کرسوم)

شستشو موها با جوشانده کرفس برای تقویت موها مفید میباشند.

۱۳۶ – کف دریا (فراسیان -قلومن)

با تاجریزی برای رفع موخوره مفید و موثر میباشد.

۱۳۷- کندر (سیفروس – لیانو)

برای جلوگیری از سفید شدن مو مفید است و برای تقویت و رشد ابر و می توانید کندر سائیده را با روغن کنجد در چراغ لوله ای بریزید و ظرف واژگون بالای آن بگیرید تا دوده بزند و سپس با آن بمالید و همچنین برای تقویت و رشد موها با روغن مورد بکار برید.

۱۳۸- کندش (عد رنا – کندس)

برای رفع موخوره کندش را با دو برابر زرنیخ و روغن زیتون ضماد کنید.

۱۳۹ – کنگر (حرشف – عقرب)

مالیدن کنگر تازه بر موها برای رفع موخوره مفید است.

۱۴۰ – گردو (جوز – خسف)

ضماد پوست سبز گردو را بر موها بمالید و سپس در مقابل آفتاب بنشینید تا موها سیاه شوند و برای تقویت مژه با جوشانده برگ گردو مژه ها را بشوئید. ۱۴-گریپ فروت (پامپلوس – گرامپ)برای رفع شکنندگی موها مفید و موثر است.

۱۴۱ – گزنه (انالیقی – انجره)

به منظور تقویت موها و رشد آنها یک گرم برگ گزنه را با یک عدد پیاز در الکل۷۰  درصد به مقدار۱۰۰  گرم خیس کنید و روزی چند بار بمالید.

۱۴۲ – گلپر (انگدان – کولاپر)

برای تقویت و رشد موها مالیدن گلپر با تنتور مفید است.

۱۴۳ – گل سرخ (گل محمدی – ورد)

روغن گل سرخ را با پودر کندر مخلوط نموده بر موها بمالید که برای تقویت و رشد موها و همچنین برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید میباشند.

۱۴۴ – گلاب (آب مقطر گلسرخ)

برای تقویت و رشد موها مفید و مؤثر می باشد.

۱۴۵ – گل کلم

سوخته گل کلم برای جلوگیری از رشد موها مفید است.

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت اول

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت دوم

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت سوم

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت   چهارم


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد