۱۵۱ دستور گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم 


۱۵۱ دستور گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم 
۱۱۸۵ - طباشیر (سندها - منبر) برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید می باشد. ۱۱۶ - طلا (سونه - شمسی) مالش پودر آن برای مبارزه با موخوره مفید است. ۱۱۷ - عسل (شهد - انگبین) برای مبارزه با طاسی همراه فلفل بمالید و مالش دهید. ۱۱۸ - عشبه (ملاش - تلی) برای رفع موخوره مفید است. ۱۱۹ - عشقه (حلبوب - تال شاد) برگ آن را در سرکه خیس کنید و بر موها ضماد کنید که برای مبارزه با کچلی مفید است. ۱۲۰ - عنصل (پیاز - پیاز دشتی)جهت تقویت و رشد موها ۱۰ گرم عنصل را کوبیده و در یک استکان سرکه چند روز خیس کنید و بعد بمالید و برای رفع موخوره سوخته عنصل را با عسل بکوبید و با نطرون به مقدار یک چهارم در پارچه بندید و چند بار بمالید.۱۲۱ - عود (انجوع -راد بوی) برای جلوگیری از سفید شدن مو مفید است. ۱۲۲ - فاشرا (گشان - کرمه) ضماد فاشرا موهای زاید را از بین میبرد. ۱۲۳ - فلفل سبز و قرمز (بی بر - پلیل سبز) برای تقویت و رشد موها مفید است. ۱۲۴ - فلفل سفید (سهنجه) همراه پیاز و نمک برای رفع موخوره مفید است. ۱۲۵ - فلفل سیاه (فلفل هندی - شاب)با نمک برای موخوره و به تنهایی برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید است.۱۲۶ - فندق (بندق - جلوز) مالیدن روغن فندق برای رفع موخوره مفید است. ۱۲۷ - فیل گوش (لوف - برگ بابا آدم) برای تقویت و رشد موها برگ بابا آدم را با ریشه بجوشانید و موها را شستشو دهید. ۱۲۸ -قان (توسی کوهی - سندر) برای مبارزه با ریزش مو مفید است. ۱۲۹ - قره قات (سیاه دار - قراقاظ) هفته ای ۳ بار شربت قرهقاط بنوشید تا شوره سر رفع شود. ۱۳۰ - قسط(صعیصو-کوشنه) برای رفع موخوره قسط را با عسل و قطران مالش دهید. ۱۳۱ - قیصوم (مشک چوبان - اطمیثا) برای رفع موخوره مفید است. ۱۳۲ - کاهو (خس - کاکتوها) برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید میباشد. ۱۳ - کبر(قبار - قساوس) برای سیاهرنگ کردن موها ریشه سائیده کبر را با روغن و آب بجوشانید تا روغن بماند و آب بخار شود و بعد ضماد کنید و یا اینکه پوست ریشه کبر را در سرکه بجوشانید و موها را با آن بشوئید. ۱۳۴ - کرچک (بید انجیر - خروع) مالش یا روغن آن قبل از خواب برای تقویت مژه مفید است و به تنهایی برای رفع شوره نافع میباشد و با کف دریا برای مبارزه با موخوره مفید است. ۱۳۵ - کرفس (سالیون - کرسوم) شستشو موها با جوشانده کرفس برای تقویت موها مفید میباشند. ۱۳۶ - کف دریا (فراسیان -قلومن)با تاجریزی برای رفع موخوره مفید و موثر میباشد.۱۳۷- کندر (سیفروس - لیانو)برای جلوگیری از سفید شدن مو مفید است و برای تقویت و رشد ابر و می توانید کندر سائیده را با روغن کنجد در چراغ لوله ای بریزید و ظرف واژگون بالای آن بگیرید تا دوده بزند و سپس با آن بمالید و همچنین برای تقویت و رشد موها با روغن مورد بکار برید.۱۳۸- کندش (عد رنا - کندس)برای رفع موخوره کندش را با دو برابر زرنیخ و روغن زیتون ضماد کنید. ۱۳۹ - کنگر (حرشف - عقرب)مالیدن کنگر تازه بر موها برای رفع موخوره مفید است. ۱۴۰ - گردو (جوز - خسف)ضماد پوست سبز گردو را بر موها بمالید و سپس در مقابل آفتاب بنشینید تا موها سیاه شوند و برای تقویت مژه با جوشانده برگ گردو مژه ها را بشوئید. ۱۴-گریپ فروت (پامپلوس - گرامپ)برای رفع شکنندگی موها مفید و موثر است. ۱۴۱ - گزنه (انالیقی - انجره)به منظور تقویت موها و رشد آنها یک گرم برگ گزنه را با یک عدد پیاز در الکل۷۰  درصد به مقدار۱۰۰  گرم خیس کنید و روزی چند بار بمالید. ۱۴۲ - گلپر (انگدان - کولاپر)برای تقویت و رشد موها مالیدن گلپر با تنتور مفید است. ۱۴۳ - گل سرخ (گل محمدی - ورد)روغن گل سرخ را با پودر کندر مخلوط نموده بر موها بمالید که برای تقویت و رشد موها و همچنین برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید میباشند. ۱۴۴ - گلاب (آب مقطر گلسرخ)برای تقویت و رشد موها مفید و مؤثر می باشد. ۱۴۵ - گل کلمسوخته گل کلم برای جلوگیری از رشد موها مفید است.دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت اولدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت دومدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت سومدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت   چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد