بدن ما به چه مقدار سلنیوم محتاج است؟


بدن ما به چه مقدار سلنیوم محتاج است؟

بدن ما به چه مقدار سلنیوم محتاج است؟

  بستگی به احتیاج بدن دارد و این مقدار هم معمولاً میکروگرم است، امکان دارد مقدار زیادتر هم بمصرف برسد همان طور که در چین (در ایالت (Hube) مشاهده شد که در کوهی مقدار زیادی سلنیوم بود بالطبع کلیه منطقه اطراف آن کوه آلوده از سلنیوم اضافی بوده است. از اینجا نتیجه گرفته شد که در شخصی که به وزن ۷۰ کیلوگرم باشد اگر غذائی که ۷۰۰ گرم باشد (روزانه) مصرف کند، روزانه ۵۰ تا ۲۰۰ میکروگرم لازم دارد، این به آن معنی نیست که اگر بیش از این بمصرف برسد بهتر است دکتر Gerhard در امریکا و دکترMarti در فرانسه معتقدند که ۲۰۰ میکروگرم روزانه بدن لازم دارد که فعلی و انفعالات چربی بدن را منظم نماید. مع هذا در برخی از ممالک دیگر این مقدار را لازم نمیدانند مثلاً در دانمارک ۴۵ میکروگرم، در نروژ ۵۰-۷۰ میکروگرم کافی میدانند، بهمین جهات معتقدند که با مقدار تعیین شده قبلی در سایر ممالک بیش از مقدار لازم بمصرف می رسانند، باز مسلم شده است که در Heshan مقدار مصرف حتی کمتر از ۱۰ میکروگرم بوده است.منبع سلنیوم بتجربه و در عمل ثابت شده است کسانیکه مقدار زیادی ماهی میخورند در خونشان مقدار زیادتری از سلنیوم یافت می شود فراموش نفرمائید عرض کردم ماهی.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد