معماری
سکنجبین با اب
سکنجبین با اب

کاهش تب با سکنجبین

کاهش تب با سکنجبین 

استفاده از آب و سکنجبین در کاهش تب

می توان از آب برای خاموش کردن تب و قطع ماده آن استفاده کرد و همچنین از سکنجبین نیز بهره برد، چراکه سکنجبین چون با بلغم غلیظ درهم آمیزد، آن را از جای خود کنده و باعث بیرون راندن آن از بدن می شود و اگر به خلط آماده برای تبدیل به خلط زرد برسد، از استحاله (تبدیل) آن جلوگیری می کند و اگر به خلط زرد برسد باعث استحالهٔ آن شده و اگر مقدار آن کم باشد، از فرط حرارت باعث شکسته شدن آن می شود و اگر مقدار آن

زیاد باشد آن را از طریق استفراغ و یا مدفوع و یا ادرار بیرون می راند

سکنجبین با اب

همچنین ببینید

سکنجبین گل سرخ

سکنجبین گل سرخ را چگونه تهیه کنیم …؟؟

سکنجبین گل سرخ را چگونه تهیه کنیم …؟؟   گل سرخ چیست ؟ گل سرخ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *