عملکرد اعصاب جمجمه در مبتلایان به ام اس 


عملکرد اعصاب جمجمه در مبتلایان به ام اس 

عملکرد اعصاب جمجمه در مبتلایان به ام اس 

 

 نورولوژیست، دوازده عصب جداگانهی داخل سرتان را که کنترل حواسی همچون بینایی و لامسه و کارکردهایی چون نورولوژیست با بررسی وضوح بینایی از طریق یک جدول بینایی سنجی و همین طور از طریق افتالموسکوپ و دیدن سرعصب بینایی (دیسک اپتیک)، آسیب به عصب بینایی را بررسی می کند. وجود یک دیسک اپتیک رنگپریده میتواند مؤید آسیب پیشین به عصب بینایی باشد،

حتی اگر هیچ مشکل بینایی قبلی را به یاد نداشته باشید. پزشک همچنین دوبینی و تاری دید (از طریق بررسی حرکات چشمی)، پاسخهای غیرطبیعی مردمکها و دیگر علایم آسیب عصبی را هم بررسی می کند، حرکات زبان و حلق را مورد ارزیابی قرار می دهد و قدرت عضلات صورت و همینطور کاهش یا تغییر در حسهای مربوط .به آن نواحی را میسنجد

قدرت و هماهنگی: نورولوژیست ممکن است با فشار روی بازو و پاهایتان و درخواست از شما برای اینکه نسبت به این فشار مقاومت کنید، قدرتتان را بسنجد. ممکن است از شما بخواهد که دستانش را تا جایی که در توانتان است بفشارید تا از این طریق، توانایی جسمی شما را ارزیابی کند.

کارهای زیر را انجام دهید: در طول اتاق راه بروید تا بدین طریق سرعت و ثبات شما را در راه رفتن ملاحظه کند

پاشنه ی یک پا را روی ساق پای دیگر قرار داده و از بالا به پایین و برعکس روی ساق پا حرکت دهید (به این تست، اغلب تست پاشنه - زانو - ساق میگویند روی پاشنه ها و سپس روی پنجه های پایتان راه بروید.

راه رفتن به شکل پشت سرهم (tandemgait) (فرم «گردو - شکستم» که بچهها موقع بازی انجام می دهند بدین صورت که در موقع راه رفتن، یکی پس از دیگری، نوک انگشتان یک پا در پشت پاشنه ی پای دیگر قرار میگیرد. به سرعت با انگشتان یک بار به نوک بینی تان و سپس به نوک انگشت پزشک که در جلوتان میایستد، بزنید. (این تست انگشت به بینی نامیده میشود.) این تست را ابتدا با چشمان باز و سپس با چشمان بسته انجام می دهید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد