سرویس های حمایتی  اجتماعی مبتلایان به ام اس 

 

تامین پشتیبانی روانی

مسلماً زندگی همراه با یک بیماری مزمن مایه ی سرگرمی هیچ کس نیست. بعضی مواقع، ممکن است ام اس  از حد تحمل تان خارج شود. خوشبختانه لازم نیست بار این مشکل را به تنهایی بر دوش بکشید، سرویس های حمایتی فراوان اجتماعی، انجمن ملی ام اس و دیگر سازمانهای حمایتی و متخصصین بهداشت روانی که تخصص آنان در کمک کردن به افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و خانواده هایشان در راه تطبيق با زندگی است،

در دسترس شماست 100درصد بزرگترین مانع برای دسترسی به این منابع، طرز تلقی شما از آنهاست. اگر فکر می کنید تقاضای کمک، نشانه ی ضعف است، در حقیقت فقط خود را از چنین حمایت باارزشی محروم می کنید. از سوی دیگر، اگر این سرویسهای پشتیبانی را به عنوان ابزاری ببینید که میتوانند در درمان ام اس  کمکتان کنند، برای رویارویی با هر اتفاقی که ممکن است رخ دهد، احساس آمادگی بیشتری خواهید کرد.

روان درمانگرهایی که تخصصی آنان در زمینه ی بیماریهای مزمن باشد، میتوانند به عنوان مشاور یا مربی در طرحریزی نقشه ای برای مسیر زندگی به یاری تان بیایند شاید، به عنوان مثال، بخواهید در مورد تشخیص بیماری جدیدتان و طرحریزی برنامه ای برای مراحل بعدی، در جایی که کمتر از مطب پزشک اضطراب آور باشد،

صحبت کنید. زمانی دیگر، شاید بخواهید در مورد تغییر در علایم بیماری، مسائل شغلی، یا چالشهای مربوط به والدین با کسی گفتگو کنید. و یا در مواردی که بیماری تان پیشرفت کند، بخواهید دربارهی بازنشستگی یا امکانات مراقبتی درازمدت مشورت کنید. گاه فقط به مکانی احتیاج دارید که بتوانید در آنجا راهکاری برای رویارویی با مسائل عاطفی جدیدتان بیابید.

متخصصین بهداشت روانی آمادهاند تا در صورت نیاز در مورد تغییرات خلقی و شناختی که بروزشان در ام اس خیلی هم شایع است، به شما کمک کنند . روان درمانگرها هرگونه تغییرات خلقی را در شما تشخیص داده و درمان می کنند و اگر نیاز به بررسی بیشتر یا دارودرمانی باشد، میتوانند شما را به روانپزشک ارجاع دهند. روانشناسان اعصاب، تغییرات شناختی را بررسی و درمان می کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد