ام اس و درمان مشکلات شناختی


ام اس و  درمان مشکلات شناختی

ام اس و درمان مشکلات شناختی

 

مشکلات شناختی، هرچه زودتر تشخیص داده شوند، درمان مؤثر آنها راحتتر است. مقابله با مشکلات کوچک، راحتتر است تا مشکلات بزرگتر، وقتی بتوانید یک مشکل مربوط به تفکر و حافظه را خیلی زود مشخص کنید، میتوانید راه هایی برای جبران آن بیابید، قبل از اینکه بر زندگی روزمره تان تأثیر منفی چشمگیری بگذارد.

همانند علایم فیزیکی ام اس، تغییرات شناختی هم ممکن است از فردی به فرد دیگر کاملا متفاوت باشد. یک نفر ممکن است مشکلات زیادی را تجربه کند، درحالی که شاید شخص دیگری هیچ مسئله ای نداشته یا مشکلات خیلی کمی داشته باشد.

به عبارت دیگر، هیچ دونفری را نمیتوان پیدا کرد که مسائل و همینطور روند پیشرفت مشکلات آنان، عین یکدیگر باشد. با وجود این، مواردی که در زیر میآید شایع تر ید', مشکلات شناختی ، در بیماری اماس است. حافظه عملکردی است که به نظر میرسد غالباً در ام اس تحت تأثیر قرار میگیرد.

اگرچه حافظه فرآیند پیچیدهای است که از قسمتهای متفاوتی تشکیل شده، اما بخشی که در اثر ام اس دچار بیشترین آسیب می شود، یادگیری و به خاطر سپردن اطلاعات جدید است، به خاطر همین است که این افراد چیزی را که بیست سال پیش اتفاق افتاده به خاطر می آورند اما آنچه صبح امروز رخ داده، یادشان نمی آید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد