کنترل استرس بدون تسلیم شدن در برابر زندگی

 

این صحنه ی خیلی آشنا را مجسم کنید: یک خانم جوان، گیج و مبهوت نزد نورولوژیستش میرود. او دو فرزند دارد و به تازگی سر کارش برگشته است، زیرا شوهرش میترسد از کار بیکارش کنند.

پرستار بچه قرار است دیگر نیاید، زیرزمین در اثر طوفان پر از آب شده و والدینش برای انتقال به یک خانه ی سالمندان دیگر، احتیاج به کمک دارند. لازم به ذکر نیست که این خانم به تازگی مبتلا به ام اس تشخیص داده شده - بیماری مزمنی که ظاهراً هرزمان، هر کار که دلش بخواهد، می کند. مردم به او میگویند که استرسی برای ام اس خوب نیست و او از اینکه حالش بد شود، وحشت کرده است. او سعی دارد از این استرس رهایی یابد، اما این امر .ممکن به نظر نمیرسد

این از شانس شماست که زندگی تان گاهی میتواند استرسزا باشد، زیرا خوب، همگی دچار این حالت می شوید)، و مبتلا به ام اس هم هستید - یا کسی که از او مراقبت می کنید به ام اس مبتلا است - این فصل خطاب به شماست. ما درباره ی ارتباط بین استرس و ام اس و آنچه در مورد آن شناخته شده و یا ناشناخته مانده - صحبت می کنیم و راهکارهایی در مورد زندگی راحتتر، علیرغم هر استرسی که این بیماری بر سر راهتان قرار دهد، به شما ارائه خواهیم کرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد