تدوین طرح درمان ام اس

 

با وجود تمام ترسی ها و دلهرههایی که در مورد استرس وجود دارد، ممکن است تعجب کنید از اینکه می بینید چطور در زندگی تان استرسی را تحت کنترل خود درمیاورید.

اولین مرحله در طرح درمان استرس، یادآوری (اگر لازم باشد چندین بار این کار را انجام دهید!) این نکته است که دچار استرس شدن در مورد خود موضوع استرس، به دلایل زیر بی معنی است:

* تلاش برای از بین بردن استرس بیهوده است؛ به عبارت سادهتر غیرممکن اغلب از نتایج آن رضایت ندارند.

 * دست کشیدن از فعالیتهایی که برایتان مهم است - مثل شغلتان به دلیل اینکه استرسزا است، یک راهکار باخت -- باخت است.

یعنی ممکن است قدری استرس در زندگی را کاهش دهید ولی از آن طرف -

درآمد و منبع مهمی از احساسی رضایت و اعتماد به نفس خود را هم از دست می دهید. و روشن است که بیکاری خودش هم نسبتا استرسزا است.

* وقایع خوشحال کننده هم استرسی زاست -- و مسلماً نمی خواهید آنها را از زندگی حذف کنید. ازدواج، فرزند جدید، تعطیلات، خرید یک خانه ی نو و برنامه ریزی برای سفر تفریحی، همگی مثالهایی از وقایعی است که گرچه هیجان انگیز و لذت بخش است، ولی باعث استرس می شود. اگر تمام

این استرس ها حذف شود، زندگی تقریبا احمقانه و کسالت بار خواهد بود.

زمانی که افراد جهت کنترل ام اس شان، سعی می کنند از شر استرس های زندگیشان است دچار عذاب وجدان شوند. به عبارت دیگر، اگر ام اس  شان بدتر شود خودشان را سرزنش می کنند. این را به خاطر داشته باشید که سرکردن با یک بیماری مزمن غیرقابل پیش بینی، بدون اینکه خود را ملامت کنید هم به اندازه ی کافی سخت هست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد