موضوع پیشگیری از پوسیدگی دندانها روز به روز اهمیت بیشتری یافت و امروزه تمام تلاش دولتها و سازمانهای بینالمللی در زمینه پیشگیری است؛ زیرا پیشگیری امری است کم هزینه تر، قابل دسترسی، همگانی تر و سهل الوصول تر.

امروزه شیوع پوسیدگی دندانها در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست و بستگی دارد به میزان تلاشهای دولتها و ملتها در زمینه پیشگیری. کشورهایی که زودتر برنامه پیشگیری را شروع نمودهاند، هم اکنون دندانهای سالمتری دارند؛ برعکس کشورهایی که دیرتر به فکر پیشگیری افتادهاند، وضعیت بسیار بدی دارند؛ برای مثال امروزه در برخی از کشورها مانند سوئد، فنلاند و کانادا پوسیدگی دندان بسیار کم دیده می شود و غالب مردم از دندانهای سالمی برخوردارند. برعکس در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما هنوز پوسیدگی دندان از شیوع بالایی برخوردار بوده و مردم از مشکلات دندانی رنج میبرند.

روشهای پیشگیری از پوسیدگی بطور کلی علم پیشگیری میگوید برای جلوگیری از بروز هر بیماری ابتدا باید علل و عوامل مسبب آن بیماری را شناخت و سپس آنها را از بین برد. همانطور که در فصول گذشته اشاره شد پوسیدگی دندان عبارت است از یک بیماری عفونی غیر واگیر و قابل پیشگیری که در اثر همکاری میکروبهای موجود در دهان و قندهای پوسیدگی زا که در داخل یک غشای نازک شفاف به نام " پلاک دندانی" به دندانها چسبیدهاند و در طول زمان به وجود میآید.

در واقع پلاک دندانی محل استقرار و فعالیت میکروب ها و قندهایی است که مورد استفاده میکروبها قرار میگیرد و نتیجه آن تولید اسیدهای آلی و در نهایت پوسیدگی ست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد