برای مسواک کردن

دندانهای یک کودک خردسال باید والدین یا دو نفر دیگر به روش زانو به زانو عمل کنند. آنها در حالی که زانوهایشان با هم در تماس است، روی دو صندلی در مقابل هم نشسته و کودک را روی پاها قرار داده و با دقت دندانها او را مسواک میزنند.

بتدریج که کودک بزرگتر می شود، باید مسواک زدن را به او آموخت. یک کودک ۲/۵ تا ۳ ساله که همه دندانهای شیری او رویش یافته باید مسواک زدن را خودش شروع کند و بعد توسط والدین تکمیل شود، باید توجه داشت کودکان تا سنین ۸-۷ سالگی مهارت کافی برای مسواک زدن ندارند و والدین باید به آنها کمک کنند.

ایتالیا بالا مسواک کودک باید متناسب با سن و اندازه دهان او باشد. امروزه مسواکهای کودکان متناسب سنین مختلف ساخته شده و در بازار وجود دارد. مسواک زدن به روش Scrub برای کودکان بهتر است. در حدود سن دو سالگی می توان استفاده از خمیر دندان را برای کودکان شروع نمود. مقدار بسیار کمی خمیر دندان به اندازه یک دانه عدسی کافی است. باید دقت شود کودک خمیر دندان را نخورد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد