آشنایی با محاسن روش شیارپوش در دندانپزشکی 


آشنایی با محاسن روش شیارپوش در دندانپزشکی 

آشنایی با محاسن روش شیارپوش در دندانپزشکی 

 

از محاسن این روش این است که اولاً دندان نیاز به هیچگونه تراشی ندارد و لذا برای بچهها براحتی پذیرفته میشود؛ ثانیاً این مواد به رنگ دندان بوده و از زیبایی کافی برخوردار بوده و دندان پس از شیارپوشی شدن هیچگونه آثاری از این مواد در آن دیده نمیشود.

البته برخی از شرکتهای سازنده عمداً این مواد را به رنگهای صورتی و تیره ساختهاند تا قادر به کنترل بعدی سلامت دندانها باشند. دندانهایی که شیارپوش می شوند، باید حداقل سالی یک بار مورد معاینه قرار گیرند تا اگر این مواد ریخته بود، دندان مجدداً شیارپوش گردد. از معایب این روش احتمال ریختن آنها است؛ به همین دلیل مراجعات سالانه بیمار جهت کنترل توصیه شده است.

چه دندانهایی را باید شیارپوش کرد؟  

دندانهایی واجد شرایط جهت این روش محسوب می شوند که اولاً تازه رویش یافته باشند؛ یعنی بیش از یکی دو سال از رویش آنها نگذشته باشد و ثانیاً شیارهای عمیق و سالم داشته باشند؛ یعنی هیچگونه آثاری از پوسیدگی در آنها دیده نشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد