آشنایی با استانداردهای جهانی تغذیه کودک


آشنایی با استانداردهای جهانی تغذیه کودک

آشنایی با استانداردهای جهانی تغذیه کودک

 

در این سنین اضافه مصرف کودک در تغذیه محتوی قند به همان نسبت که مصرف پروتئینها و کلسیم و فسفر در دوره کودکی می تواند به سلامت دندانها کمک کند، مصرف شیرینیجات میتواند سلامت دندانهای شیری و دائمی کودک را به خطر اندازد. متأسفانه رژیم غذایی کودکان سرشار از قندهایی است که نه تنها برای دندانهای آنها به شدت مضر و خطرناک است بلکه یکی از عوامل سوء تغذیه و کندی رشد آنها نیز میتواند باشند.

میزان مواد قندی مورد نیاز کودکان بسیار کمتر از آن حدی است که مصرف میکنند و این مسأله به علت الگوی تغذیهای " غلطی است که در جامعه وجود دارد. همانگونه که در بحثهای قبلی اشاره شد، بسیاری از خانوادهها بهترین هدیه برای کودکانشان را خرید یک جعبه شنکلات یا شیرینی برای آنها میدانند. این فرهنگ باید کاملاً دگرگون شود.

اگر به جای مواد قندی شیر و سبزیجات تازه در رژیم غذایی کودکان وارد کنیم، آن وقت میتوانیم امیدوار باشیم که آنها از رشد مناسب برخوردار بوده و دندانهای سالمی .داشته باشند سرانه مواد قندی مصرفی توسط کودکان در کشور ما بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است و همین مسأله یکی از علل عمده شیوع پوسیدگیهای دندانی در کودکان است.

یکی از وظایف دولتها و نظامهای بهداشتی در هنر کشور ارائه الگوی تغذیهای مناسب برای همه گروههای اجتماعی است. با این کار هر گروهی میدانند چه نوع غذاها و با چه میزان و با چه کیفیتی مصرف کند تا ضمن حفظ سلامت خود از مصرف بی رویه مواد غذایی و هدر دادن آن نیز پیشگیری کرده باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد