4 خاصیت مهم گیاه لبلاب الارض در طب سنتی..


4 خاصیت مهم گیاه لبلاب الارض در طب سنتی..

4 خاصیت مهم گیاه لبلاب الارض در طب سنتی..

لبلاب الارض

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی لبلاب الارض است . لبلاب الارض گیاهی است از خانواده Labiataeء علفی کوچک و خزنده که در جنگلها می روید. برگهای آن به شکل قلوه یا کلیه و دندانه دار است. گلهای آن آبی و بنفش و پوشیده از کرک می باشد که از بقل برگها بیرون می آید نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:عشقه  زمینی

خواص گیاهی لبلاب الارض

1-زخم و قرحه :اگر با موم و روغن گل (قیروطی ) مرهم شود بهترین داروی سوختگی است . 2-سر :در گوش چکاندن افشره اش درد گوش را تسکین می دهد و ورم گرم گوش را فرو می نشاند .لبلاب رطوبت های مزمن و زخم های کهنه شده گوش را علاج می کند .افشره آن برای سردرد مزمن مفید است3-اندام های تنفسی : برنشیت را تنقیه می کند ،برای سینه و شپش خوب است. اندام ها ی غذا :راه بندان کبد را باز می کند 4-اندام های دفعی :.آب لبلاب زرداب سوزنده را بیرون می آورد و ناپخته اش بهتر است . 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد