Aspergillosis در عفونت های قارچی سیستیمیک


Aspergillosis در عفونت های قارچی سیستیمیک

Aspergillosis در عفونت های قارچی سیستیمیک

 از نظر شیوع بعد از کاندیدیازیس در درجه دوم قرار میگیرد ساپروفیت میباشد و کوئیدی های این قارچ با تنفس وارد ریه ها میشود. غالباً در افرادی که سیستم ایمنی سالم دارند عفونتی ایجاد نمیکند ولی در اثر تماس مداوم با اسپور قارچ حتی با داشتن سیستم ایمنی سالم ممکن است به بیماری مبتلا شوند. پس سه نکته در ارتباط با بیماریزایی قارچ های فرصت طلب مطرح می شود: ۱) وضعیت ایمنی میزبان ۲) دوز ۳)دفعات تماس، مهمترین قارچ های این خانواده A. TumigatuS و Juolue A. flavus  می باشد مکانیسم بیماریزایی این قارچ به یکی از طرق زیر میباشد: ۱- Colonization: قارچ در حفرات بدن جایگزین شده بدون تهاجم تکثیر مییابد. شایعترین نوع آن نوع ریوی است که در قله ریه راست در حفره ای که در اثر سال ایجاد شده جایگزین می شود (گاهی در سینوس ها و حفرات پارانازل هم دیده میشود.) در اثر تکثیر آسپرژیلومایا || ungus balا ایجاد میکند که مجموعه ای است از میسلیوم ها و سلول های دفاعی میزبان، در حالت معمولی ناراحتی خاصی ایجاد نمیکند ولی اگر در دیواره ریه بچسبد ایجاد هموپتیزی (خونریزی از ریه) می کند که بسیار خطرناک و کشنده است.2-الرژی (ABPA) Allergic Bronchopulmonary J. Y. Aspergill OSis: در اثر حساسیت به Ag های قارچی دیده میشود که معمولاً آسم خطرناکی دارند چون به طرف فیبروز پیش میرود و عامل آن A. Fumigatus میباشد. تست پوستی با Ag آسپرژیلوس مثبت است و IgE توتال و اختصاصی بالایی دارند. ۳- تهاجم یا invasion: بیشتر در افرادی که زمینه دارند مثل بدخیمی های خونی لنفی، مصرف کنندگان آنتیبیوتیک ها و آنتی کانسرها و کسانی که پیوند مغز استخوان دریافت میکنند دیده میشود. اولین جای تهاجم ریه است. گرفتاری مغزی، آبسه های مغزی، اندوکاردیت، گرفتاری پوست و کلیه هم دیده میشود. ذرات حاصل از آمیبیوز ایجاد امبولی کرده ضایعه را منتقل می کند ۴- مسمومیت AtlaVUS : intoXication در روی بادام زمینی هم آفلاتوکسین B را تولید میکند که با سرطان کبد در ارتباط است.تشخیص نمونه باید تازه باشد و از دو روش استفاده میشود:۱- آزمایش مستقیم: پتاس، ۱۰٪ + رنگآمیزی -» به صورت میسلیوم های پهن و منشعب با تیغه های میانی دیده میشود که با این آزمایش نمیتوان گفت که قارچ حتماً آسپرژیلوس است بلکه ساپروفیت بودن را تعیین میکند. ۲- کشت: در محیط S انجام میشود (رشد سریع ۲۳ ساعته) و از روی ساختمان اسپورزایی معلوم میشود که چه نوع آسپرژیلوس هست در برش های آسپرژیلوس قارچ به صورت میسلیوم های دو شاخه (دیاکوتوموسی) دیده میشود که قطر شاخه اصلی و فرعی برابر بوده و یک زاویه حاده بین این دو شاخه وجود دارد. تست های سرولوژیکی در مورد آلرژی و کلونیزاسیون کاربرد دارد. درمان اگر امکان جراحی وجود داشته باشد بهتر است جراحی شود. در ABPA از پردنیزولون استفاده میشود. در نوع مهاجم از آمفوتریسین B استفاده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد