خانه / اشنایی با داروهای گیاهی (صفحه 2)

اشنایی با داروهای گیاهی

افزایش شیر مادران شیرده با عدس

عدس

 افزایش شیر مادران شیرده  با عدس عدس دو گیاه به نام عدس هستند .خوردنی که کاشتنی و بیابانی دارد و نوع بیابانی خوب نیست و دیگری عدس تلخه می باشد . بهترین عدس خوردنی آن است که زود بپزد و اگر در آب می ریزند آب را سیاه رنگ نکند …

ادامه نوشته »

عسل وخواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد

عسل وخواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد

عسل وخواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد عسل عسل بسیار خوب آن است که کاملًا شیرین مزه ، خوشبو و رنگش به سرخی بزند و پر مایه باشد و بهم متصل می گویند عسلتابستانی خوب نیست . مزاج :گرم و خشک خاصیت :زداینده است ، دهانه رگها …

ادامه نوشته »

عناب منجر به کاهش اضطراب میشود

عناب منجر به کاهش اضطراب میشود

عناب منجر به کاهش اضطراب میشود عناب میوه درختی است که میوه و درخت آن را همه می شناسد و اکثراً در گرگان دیده می شود . در جاهای دیگر هم هست ولی عنابگرگان از همه درشت تر است . تا درشت تر و زیباتر و سرخ رنگ تر باشد …

ادامه نوشته »

گیاه معجزه گر گور گیاه

گور گیاه

گیاه معجزه گر گور گیاه گور گیاه از این گیاه چندین نوع وجود دارد .اعرابی که بوی خوش دارد و جنگلی که باز بد و شکل باریک و ستبر است نوع باریکش سختتر . از نوع ستبر می باشد و بویی ندارد . دو نوع وجود دارد که یکی بدون …

ادامه نوشته »

شناخت گیاه شیردار (یتوع )در طب سنتی

گیاه شیردار

شناخت گیاه شیردار (یتوع )در طب سنتی گیاه شیردار (یتوع ) کلمه یتوع دلالت بر گیاهانی دارد که شیره آنها تند ، مسهل ، تکه کننده ، سوزنده باشد و آنچه در این زمینه مشهور است عبارت از : هفت برگ ، شبرم ، چشمیزک ، آذربونه ، ماهودانه ، …

ادامه نوشته »

خواص گیاه فربیون از منظر طب سنتی

گیاه فربیون

خواص گیاه فربیون از منظر طب سنتی فربیون شیره  گیاهی است که به (قثاء )خیار چنبر شبیه و در (لینوی )که در سرزمین (سدد ) واقع است و درمملکت (مورشیا ) می روید . این گیاه پر از شیر است و مزه شیرش خارج از اندازه گرم و تند و …

ادامه نوشته »

خواص درمانی گیاه فقلامینوس

خواص درمانی گیاه فقلامینوس

خواص درمانی گیاه فقلامینوس فقلامینوس گویند بخور مریم است که تیره ای از عرطنیثا می باشد . خاصیت :زداینده ، تکه کننده ، بازکننده ، گدازنده و تنقیه بخش است . خوردن بیخش کم هوشی می آورد و عرق کردن زیاد بدنبال دارد . آرایش:علاج یرقان است . کسی که …

ادامه نوشته »

با گیاه فلنجه در طب سنتی آشنا شوید

گیاه فلنجه

با گیاه فلنجه در طب سنتی آشنا شوید فلنجه این گیاه تخم مثلث دارد که به سرنیزه می ماند و از این رو عریان آن را حربه نامیده اند که به معنی نیزه است . مزاج :حربه کاشتنی کم حرارت و حربه بیابانی گرم است . زخم و قرحه :سبز …

ادامه نوشته »

مصطکی,در علاج ورم و جوش مفید است…

مصطکی,در علاج ورم و جوش مفید است...

مصطکی,در علاج ورم و جوش مفید است… مصطکی درخت مصطکی مزاج مرکب از کمی آبی و بسیار خاکی و دو نوع است . مصطکی رومی که سفید رنگ و مصطکی نبطی که به سیاهی مایل است . مصطکی از کندر لطیف تر و سودمندتر است و بهترینش سفید رنگ پاک …

ادامه نوشته »

موم در همه مرهم های سردی بخش و گرمی دهنده مفید است

موم

موم در همه مرهم های سردی بخش و گرمی دهنده مفید است موم موم صاف از دیوار خانه زنبور عسل است که در آن تخم می گذارد و عسل را نگه می دارد . مزاج :معتدل است . خاصیت :نرمش می دهد . زخم را از چرک و پلیدی پاک …

ادامه نوشته »