خانه / اشنایی با داروهای گیاهی (صفحه 2)

اشنایی با داروهای گیاهی

مورد صحرایی قرمزدرختچه ای کوتاه و منشعب با برگ های متناوب و بیضی

مورد صحرایی قرمز

مورد صحرایی قرمزدرختچه ای کوتاه و منشعب با برگ های متناوب و بیضی    دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: برگها: خرداد تا مرداد. میوه ها: تیر تا مهر (تیره مورد)؛ درختچه ای کوتاه و منشعب با برگ های متناوب، بیضی و مقاوم است. رنگ پشت برگها روشن …

ادامه نوشته »

آشنایی با درخت نم دار با برگ های بزرگ و برگهای قلبی شکل

نم دار با برگ های بزرگ

  آشنایی با درخت نم دار با برگ های بزرگ  و برگهای قلبی شکل   دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: گل ها: خرداد و تیر (تیره نم دار)؛ درختی است که اغلب در معابر، پارک ها، نزدیک می شود. شاخه های آن قهوه ای تیره و برگهایش …

ادامه نوشته »

آشنایی یا گیاه پیچ تلگرافی در طب سنتی

پیچ تلگرافی

آشنایی یا گیاه پیچ تلگرافی در طب سنتی    دوران گل دهی: فروردین و اردیبهشت زمان برداشت: سرشاخه ها: فروردین تا خرداد (تیره خرزهره)؛ گیاهی است پایا، نیمه خشبی، با ساقه ای خزنده و ریشه دار که جوانه های بالارونده ای از آن میرویند. برگ های ساقه ای آن چرمی، …

ادامه نوشته »

پاخری گیاهی خودرو با ریزوم ریشه دار

پاخری

پاخری گیاهی خودرو با ریزوم ریشه دار   دوران گل دهی: اسفند و فروردین زمان برداشت:گل ها: اسفند و فروردین و برگها: اردیبهشت تاتیر (تیره مرکبان)؛ گیاهی خودرو با ریزوم ریشه دار است. در اوایل بهار ساقه های فلسی داری از آن می روید و در انتهای ساقه ها غنچه …

ادامه نوشته »

بهترین زمان برداشت علف خنازیر چه زمانی است ؟؟

علف خنازیر

بهترین زمان برداشت علف خنازیر چه زمانی است ؟؟   دوران گلدهی: تیر و مرداد زمان برداشت: ریزوم و ساقه ها: اردیبهشت تا شهریور (تیره خنازیر): گیاهی علفی، پایا، با کندهزیرزمینی گره دار و ساقه ای بلند با مقطع چهارگوش است. برگهای آن متقابل است.لبه برگها بریده  و دندانه دار …

ادامه نوشته »

با گیاه تیس (بارانک )تا چه میزان آشنایی دارید ..؟؟

بارانک

 با گیاه تیس (بارانک )تا چه میزان آشنایی دارید ..؟؟   دوران گل دهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت: میوه ها: مهر و آبان (تیره گل سرخ)؛ درخت، در بعضی مواقع درختچه ای است که شاخه هایش در وهله اول پرزدار است و سپس صاف می شود. رنگ شاخه ها …

ادامه نوشته »

بهترین زمان برداشت گیاه خردل سفید

خردل سفید

 بهترین زمان برداشت گیاه خردل سفید    دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: دانه: تیر و مرداد (تیره شب بو)؛ گیاهی علفی و یکساله است، ساقه آن راست و دارای برگ های متناوب، بلند، خمیده و با بریدگی های شانه ای است.در نوک شاخه ها خوشه ای از …

ادامه نوشته »

دم کرده گل های درخت نم داربهترین داروی سرماخوردگی

درخت نم دار

دم کرده گل های درخت نم داربهترین داروی سرماخوردگی   دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: برگها: خرداد و تیر (تیره نم دار)؛ درختی است بزرگ با شاخه های غده دار که ارتفاع آن به ۴۰ متر نیز میرسد. برگهای گرد و قلبی شکل آن دارای پهنکی هستند که …

ادامه نوشته »

شبدر چمنی گیاهی موثر در درمان بیماری های پوستی

شبدر چمنی

شبدر چمنی گیاهی موثر در درمان بیماری های پوستی   دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت: گلها: خرداد تا شهریور (تیره بقولات)؛ گیاهی علفی، پایا، با تن های متراکم و بوته ای با برگ های پایه ای است. از تنه آن ساقه ای راست و گوشه دار با برگهای …

ادامه نوشته »

اکلیل کوهی درختچه همیشه سبز با گل های آبی رنگ

اکلیل کوهی

اکلیل کوهی درختچه همیشه سبز با گل های آبی رنگ      دوران گل دهی: تیر و مرداد زمان برداشت: برگها: تیر و مرداد (تیره نعناع)؛ درختچه همیشه سبزی است با برگهای محکم و نازک که از بغل آنها در قسمت های فوقانی گیاه گل های چند قسمتی آبی رنگی …

ادامه نوشته »